CHP İşçi Sendikaları ve STK’lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısını sert sözlerle eleştirdi.

Düzenlemeyle işçinin kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai hakları, yıllık izin gibi ücretleri için mahkemeden önce arabulucuya gitmek zorunda bırakıldığını beliren Ağbaba, “İşçilerin yasal yollardan haklarını aramaları bu yasa ile daha da güçleştiriliyor. AKP sayesinde yasayla yasal hak aramanın engellenmesini de gördük” dedi.

BİNLERCE UYUŞMAZLIK VARKEN NEDEN İŞ UYUŞMAZLIĞI?

Ağbaba “Türkiye’de binlerce uyuşmazlık konusu varken neden iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sisteminin getirilmek istendiğini anlamak mümkün değil. Toplumun en zayıf halkası maalesef işçiler, emekçiler görülüyor. İşçiler ses çıkarmaz, arabuluculuk sistemi hükümetin istediği gibi işlerse diğer uyuşmazlık konularında da zorunlu arabuluculuk sistemi getirilecek” dedi. “Dünya’nın her yerinde isteğe bağlı, gönüllülük esasıyla arabuluculuk sistemi işlediğini belirten Ağbaba, “Ancak tasarı ile Türkiye’de mahkemeye başvuru yapılmadan önce tarafların arabulucuya gitmesi zorunlu hale getirilmektedir. ‘Zorunlu arabuluculuk’ çalışma yaşamında yeni ve önlenemez krizleri beraberinde getirecektir” dedi.

GENEL KURULDA MÜCADELE EDECEĞİZ

Tasarı ile işçilerin yargı yoluna başvurmalarının engelleneceğini, haklarının çok altında anlaşmalara razı edileceklerini ve hak kaybı yaşamalarına neden olunacağını belirten Veli Ağbaba, “Tasarının amacını ‘yargıyı  hızlandırmak’ olarak açıklıyorlar. Tabi ki hızlansın. Kimse yargının hızlanmasına karşı değil. Ama hızlanırken işçinin emeğine, hakkına, alacaklarına göz konulmak istenmesine karşıyız. Sendikaların sebepleriyle beraber çekincelerini ortaya koydukları , işçi haklarını gasp edecek tasarıya,  bizler de emek cephesinden bakarak genel kurulda bu haliyle geçmemesi için mücadele edeceğiz” dedi.