İlkelerimiz

Türkiye aynı anda çok farklı krizleri deneyimlemekte ve bu kriz alanlarında ciddi çatışmalar çıkmaktadır. Toplumların bu tür süreçlerde yaşadıkları olumsuzlukları yorumlayacak, analiz edecek ve toplumlara doğrultu çizecek kurum ve kişilerin varlığı bu tür krizlerin aşılmasında çok önemli bir işlev görmektedir.

Bu çerçevede POLİTİKYOL, Türkiye’de her alanda entelektüel bir müdahaleye ortam sağlamak için kurulmuştur. Düşüncelerin, politik konumlanışların berraklaşması, farklı tartışmaların dolaşıma sokulması, farklı kişi ve kurumların söz hakkına kavuşması adına ciddi bir çaba olarak kendini kanıtlayacaktır.

POLİTİKYOL, uzun bir süredir baskılanan gazeteciliğin özgürce yapılması, fikirlerin tartışılması ve ülkenin demokratik gelişimine, gazetecilik mesleğinin temel değerlerine katkı yapmayı hedeflemektedir.

POLİTİKYOL, söyleyecek sözü olanların yeni mecrasıdır.