Gümüşhane’de Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı olan Santa Harabeleri’nde kaçak olarak inşa edilen HES’lerin durdurma kararına rağmen yapımına devam edildiğini söyleyen Pekşen, “Gümüşhane Valisi, Koruma Kurulu’nun inşaatın durdurulması ve inşaat alanının eski haline dönüştürülmesi kararına rağmen şu ana kadar herhangi bir işlem yapmayarak görevini savsaklamaktadır” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen Gümüşhane Valisi’nin koruma altındaki Gümüşhane Santa Harabeleri’nde kaçak olarak yapılan HES’lerle ilgili yaptığı açıklama ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirten Pekşen, “Yasa gereğince tarihi ve doğal sit alanı olan Santa Harebeleri’nde inşaatı devam ettiği anlaşılan Berraksu 1-2 enerji santrallerinin derhal durdurulması gerekmektedir. Ancak Gümüşhane Valisi herhangi bir mahkeme kararının olmadığını söylemektedir. Sayın valinin bu açıklaması görevi savsaklamaktır” dedi.

Pekşen, “Trabzon Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13.05.2017 tarih ve 12825460/252-11 sayılı yazı ile bahse konu inşaatın durdurulması ve alanın eski doğal haline dönüştürülmesi kararını Gümüşhane Valiliği’ne, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Gümüşhane Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ayrı ayrı bildirilmiştir” diyerek şunları söyledi:

“Buradan da anlaşılacağı üzere bahse konu imara aykırılık için mahkeme kararı aramak işi savsaklamaktır. Sayın valinin bilmesi gereken en temel konu il içinde mevzuata aykırılıkların engellenmesi ve ortadan kaldırılması için mutlak bir yetkinin kendisine verilmiş olduğudur. Sayın valinin açıklamasını dikkatle okuduk, konuya hassasiyet göstermesi elbette son derece önemlidir. Ancak açıkça anlaşılacağı üzere hukuka aykırı olarak bölgede devam eden çevre katliamına sayın valinin gereken hassasiyeti hala göstermemesidir. Basın açıklamasında da görülmektedir ki hukuksal boyut hakkında kamuoyunu tatmin edecek yeterli açıklama yoktur. Kendisinden talebimiz kamu düzenini işletmesidir. TCK 184. Maddesi; yasal ruhsata bağlanmamış inşaatlara ve imalatlara devam edilmesi ya da göz yumulması, görmezden gelinmesi uygulamalarına ağır bir müeyyideye bağlamıştır. Gümüşhane ilinin en büyük mülki amiri olarak sayın valinin gereken hassasiyeti geciktirmeden göstermesi yasal bir zorunluluktur. Sayın validen gerekeni yapmasını bekliyoruz. Tarihin ve doğanın katledilmesine seyirci kalmamız asla söz konusu değildir. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.”