Ankara Üniversitesi'nde çalışan öğretim görevlisi Mahiye Sevin Bayraktar, üniversitede bildiri dağıtması ve afiş asması nedeniyle disiplin cezası almış, bunun üzerine 2020'de ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye başvurdu. 

Bayraktar, başvurusunda EĞİTİM-SEN üyesi olduğunu ve bildiri dağıtmasının sendikal faaliyet olduğunu belirtti.

AYM, somut olayın çalışma hayatıyla ilgili olmaması ve çekirdek faaliyet alanında kalmaması nedeniyle başvuruyu sendika hakkı olarak değerlendirmedi, başvuruyu ifade özgürlüğü kapsamında kabul ederek inceledi.

AYM, incelemenin ardından Bayraktar'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

CHP'li vekillerden Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyım rektörü Naci İnci hakkında suç duyurusu CHP'li vekillerden Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyım rektörü Naci İnci hakkında suç duyurusu

Bu kapsamda AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 16'Ncı İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine ve başvurucuya 20 bin TL manevi tazminat, 446,90 TL harç ücreti ve 18 bin TL vekalet ücretinden oluşan yargılama giderinin ödenmesine oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: ANKA