Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri içeren taslağı resmi internet sitesinden kamuoyu görüşüne açtı.

Bu kapsamda 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelecek görüşler toplanacak. Toplanan görüşler doğrultusunda ve gerekli görülmesi halinde yapılacak değişiklikler ile Kurul taslağa yönelik nihai kararını verecek.

Maddeler neler?

Güvence bedeli, borçların ödenmemesi riskine karşı alınan bir bedel olduğu için fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak.

Halen mesken aboneleri için 680 ila 1135 TL arasında güvence bedeli alınıyor. Borcundan dolayı sözleşmesi iptal edilen aboneler ise yeni abonelik yaptırmak için yüzde 50 daha fazla güvence bedeli ödüyor.

Cari denge mayısta 1,2 milyar dolar açık verdi Cari denge mayısta 1,2 milyar dolar açık verdi

Yabancı uyruklulara özel önlem

Yabancı uyruklu tüketicilerin genellikle aboneliği sonlandırmadan kullanım yerini terk etmesinin yasal takibe konu olan 'kalıntı borç tutarını' artırdığını tespit eden EPDK yeni bir önlem aldı.

Taslağın kabul edilmesi halinde tahsilat riski sebebi ile yabancı uyruklu tüketicilerin ilk abonelik işlemlerinde mevcut güvence bedeli; yüzde 50 daha fazla alınarak tahsilat riski azaltılacak. Fatura ödemelerini 24 ay boyunca düzenli yapan yabancı uyruklu mesken aboneleri de bir sonraki aboneliklerinde güvence bedeli ödememe hakkına sahip olacak.

Fatura dönemi

Sektörün dijitalleşen dünyaya uyumu için kağıt ve zaman israfının önüne geçilecek. Yüz yüze yapılan ve çok sayıda sayfa içeren perakende satış sözleşmeleri aboneye imza için şart koşulmayacak. Bunun yerine temel bilgileri içeren özet niteliğinde bir sayfa, abonenin imzasına sunulacak. Sözleşmenin tamamı ise dijital ortamda aboneye iletilecek.

Sonlandırılan perakende satış sözleşmesi kapsamında unutularak talep edilmeyen ve iadesi yapılamayan kalıntı güvence bedeli hak sahibine ulaştırılacak. Ancak hak sahibine ulaşılamayan hallerde oluşan toplam meblağ tarifeden düşülecek. Tüm tüketicilere tarife düşüşü olarak yansıtılacak.

İlgili abonelerin güvence bedeli hakkı ise saklı kalacak ve talebi halinde ilgili şirketlerin söz konusu bedeli ödeme yükümlülüğü devam edecek.

Kaçak elektrikle mücadelede yeni dönem

Tüketici hizmetleri yönetmeliğinde yapılan değişiklikler kaçak elektrik kullanımına yönelik yeni tedbirleri de içeriyor.

Kaçak kullanımı ceza katsayısı arttırılacak, kaçak kullanımı tespit edilen kişiler daha fazla ceza ödeyecek. Yüksek kaçak oranlı bölgelerde herhangi bir ‘asayiş sorununa meydan vermemek için’ kaçak miktarı tespiti ve önlenmesi için teknolojik imkan ve veri kullanımı arttırılacak.

İcra süreci başlatılacak

Kaçak elektrik faturalarına dair borç kapsamında borç sahibine bildirim yapmadan dağıtım şirketi tarafından yasal takip işlemi başlatılmayacak. Öncelikle yüksek ceza katsayılı kaçak tüketim faturası düzenlenecek, bu faturanın ödenmemesi halinde dağıtım şirketi bildirim yaparak icra yoluna gidecek.

Editör: Haber Merkezi