Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın ismi değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın adının ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ olarak değiştirildiği bildirildi.

”Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin, altıncı kısım ikinci bölümünün ‘Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’ olan başlığı ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ olarak yeniden düzenlendi.

Kararnamenin 94. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan ‘Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzmanı’ ifadesinin ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı’, ‘Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzman Yardımcısı’ ifadesinin de ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı’ olarak değiştirildiği belirtildi.

15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 83’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ‘Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığını’ ibaresi ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını’, (c) bendindeki ‘Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanını’ ibaresinin ise ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını’ olarak değiştirildiği kaydedildi.