21. Yüzyılda sosyal demokrasi; temel hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi ve dünyadaki mevcut eşitsizlik sorunun çözülmesini anlatmaktadır. İnsanlık bugün her alanda büyük sorunlar yaşamaktadır. Ancak bu sorunlar iki farklı yönü bulunmaktadır. Örneğin dünyada çok ciddi bir gıda sorunu bulunmakta ve çok ciddi bir açlık sorunu yaşanmaktadır. Aynı şekilde bu açlık ve temiz içme suyu sorunu kitlesel ölümlere yol açmaktadır. Diğer yandan ise insanlığın en büyük sorunlarından biri olarak obezite tanımlanmaktadır. Yani aşırı gıda tüketimine bağlı kilo almadan söz ediyoruz. Yine bir tarafta yoksulluk sürekli artarken ve korkunç bir yoksulluk tablosu ortaya çıkarken dünya zenginleri giderek daha da zenginleşiyor. Bu eşitsizliğe, çarpıklığa ilişkin veriler, örnekler çoğaltılabilir. Ancak ortaya çıkan tablo dünyanın bu halinin sürdürülmesinin mümkün olmadığı yönündedir. Dolayısıyla sosyal demokratların refah devleti dönemindeki gibi piyasayı yeniden düzenlemeleri temel bir zorunluluk halini almıştır. Bu düzenleme sosyal adaleti yeniden sağlama yönünde büyük bir adım olacaktır. Bugün dinler, inançlar, etnik yapılar arasındaki çatışma, yabancı düşmanlığı, Avrupa’da ve ABD’de yükselen aşırı sağ sosyal adaletin giderek zayıflamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla sosyal demokrasinin vazgeçilmez şartı olan sosyal adaletin, dünyada ve ülkemizde yeniden egemen kılınması insanlığın, toplumların ve devletlerin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

Dünyada ve ülkemizde oluşan siyasal, ekonomik, toplumsal durum sosyal demokratların iktidarını gerekli kılmaktadır. Hem demokrasinin güçlendirilmesi ve anti-demokratik uygulamaların sonlandırılması hem de ekonomik alandaki eşitsizliklerin giderilmesi ve başta mülteci, göç sorunu olmak üzere küreselleşen sorunların çözümü sosyal demokratların iktidarını zorunlu kılmaktadır. Ancak bunun için sosyal demokratların yerelden başlayarak çok ciddi bir çalışma performansı ortaya koymaları ve ülkeleri, toplumları yönetebilecekleri konusunda inandırıcı olmaları gerekmektedir.

Nitelikli kadrolar, güçlü ve ihtiyaçları karşılayacak program oluşturmak iktidar olmanın temel koşuludur. Zamanın ruhu sosyal demokrasiyi çağırmaktadır ancak önemli olan sosyal demokratların bu sese güçlü ve örgütlü bir karşılık vermelerinden geçmektedir.