Kurucu bir iktidar formülasyonunu tartışan bu denli büyük bir ittifakın küçük siyasi hesaplar yapmayacağı görülmektedir. Bu tavır güveni daha da artıracaktır. Ali Haydar Fırat Her toplantıları daha yoğun bir ilgi ve izlenirlikle devam eden 6 Muhalefet Partisi’nin Genel Başkanları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babaca’nın ev sahipliğinde bir araya geldiler. Bu toplantının konusu çalışma gruplarının oluşturulması ve Cumhur İttifakı’nın seçim yasası konusunda getirdiği değişiklik teklifi oldu. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; kamuoyuna sunulan metin elbette ki sınırlı ve genel çerçeveyi anlatmaktadır. Ancak görüşmede bütün başlıkların detaylı bir biçimde tartışıldığı ve çözümlerin konuşulduğu ifade edilebilir. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin hazırladıkları notları ve değerlendirmeleri paylaştılar. Her değerlendirme sonrasında çözüme ilişkin detaylar tartışıldı.
Cumhur İttifakı’nın yeni seçim yasası üzerinde yoğun bir tartışma yürütüldü. Ortak kanaat bu yasanın getirdiği sınırlılıkların güçlü bir işbirliği ile aşılacağı yönünde oldu.
İlk olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme ilişkin kamuoyu tepkilisi ele alındı ve sürecin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi için bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma grubu sürecin yasal, anayasal yol haritasını hazırlayacak. Baskın bir seçim olasılığı ciddi bir biçimde masaya yatırıldı ve toplumun geniş kesimlerinin kaygı duymaması için seçim güvenliği konusunda ayrı bir çalışma grubu oluşturuldu. Sandık örgütlenmesinden verilerin sağlıklı bir biçimde işlenmesine kadar olan sürecin bütün ayrıntılarıyla bu çalışma grubu izleyecek, öneriler ve çözümler sunacak. Ekonomik kriz başlığı altında Kur Korumalı Mevduat sistemi ve bunun yarattığı riskler, gıda krizi ile ilgili detaylar; yoksulluk, asgari ücret konusunda yapılması gerekenler ele alındı. Cumhur İttifakı’nın yeni seçim yasası üzerinde yoğun bir tartışma yürütüldü. Ortak kanaat bu yasanın getirdiği sınırlılıkların güçlü bir işbirliği ile aşılacağı yönünde oldu. Bunun anlamı en güçlü biçimde seçime girecek ve sonuç alacak bir ittifak modelinin üretilmesi oldu. Genel başkanlar partilerinde yaptıkları simülasyonları ile süreci analiz ettiler. Dış politikada son derece net tutum sergilendi ve Rusya’ya karşı çok açık bir tavır gösterildi. Rusya’nın bu tavrının Orta Asya ve Balkanlar’da çok ciddi bir çatışma riski doğuracağı konuşuldu. Masa şimdi daha da güçlendi… 6 Genel Başkanın son derece samimi ve kararlı duruşu ile kurulan masa bu toplantıyla hem somut çalışma alanlarının oluşturulmasına hem de ortak hareket etme noktasında hiçbir kaygının bulunmadığına bir kez daha kamuoyuna ilan edildi. Seçim öncesi ve sonrası birlikte hareket etmenin kararlılığı ile 6 genel başkan ortak iradeyi daha da güçlendirmiş oldu. Bu birlikteliğin demokrasi ortak paydası ile; ekonomide istikrarın, siyasette değişimin ve yenilenmenin, kutuplaşmanın karşısında toplumsal barışın, dış politikada kurumsal aklın ve ülke çıkarlarının garantisi olduğu genel başkanların birleştikleri hususlar oldular. Kurulan diyalog ve samimiyet ülkenin geleceği açısından tarihseldir. 6 Genel başkan kamuoyunun beklentisini aşacak bir birlikteliği yaşama geçiriyor ve uzun vadede bunun sonuçlarına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bundan Sonra Ne Yapılmalı? Her geçen gün 6 genel başkana artan ilgi ve yükselen beklenti çok iyi bir biçimde yönetilmelidir. Genel başkanların sağladıkları uyum parti örgütleri tarafından sahiplenilmeli ve çıkan her karar en geniş toplum kesimlerine ulaştırılmalıdır. Sürecin iletişim boyutunun çok hayati olduğunu ve bu sürecin çok iyi ve en ince ayrıntısına kadar planlamasının zorunlu olduğu karşı propaganda aygıtı düşünüldüğünde vazgeçilmez bir önem kazanmaktadır. Giderek artan bu güveni boşa çıkarak herhangi bir olumsuzluluğun yaşanmaması için çok dikkatli bir dil, planlı bir strateji ve dayanışma sergilenmelidir. Her koşulda birlikte davranmanın garantisini kamuoyuna veren 6 parti ayrı ayrı yaptıkları çalışmalar, açıklamalar ve söylemlerle birbirini açığa düşürecek, tartışma yaratacak süreçlerden kaçınmak zorundadırlar. Sürecin profesyonel bir şekilde götürülmesi, kendi içlerinde çok sesli ama kamuoyu karşısında tek sesli olmaları büyük önem taşımaktadır. Bütün dışsal faktörlere rağmen 6 partinin süreci bugüne kadar iyi götürdüğü söylenebilir. Bundan sonrada aynı kararlılıkla gitmemeleri için hiçbir engel bulunmamaktadır. Kurucu bir iktidar formülasyonunu tartışan bu denli büyük bir ittifakın küçük siyasi hesaplar yapmayacağı görülmektedir. Bu tavır güveni daha da artıracaktır. Tersi bir tavır sadece bu 6 siyasi partinin değil ülkenin ağır bedel ödemesine neden olacaktır. Bu ittifakın başarısı Türkiye demokrasisinin çok büyük bir eşik atlamasına imkan verecektir. Bütün koşullar bunun için elverişlidir ve beklenti son derece yüksektir. Bu tarihsel süreci birlikte izlemeye, tartışmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz.