Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi çevresinde yabancı şirketlerin toplam 791 bin metrekare arsa aldığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Kanal İstanbul projesi çevresinde el değiştiren arazileri yazılı soru önergesi ile sordu. Verilen yanıtta yabancı şirketlerin toplam 791 bin metrekare arsa aldığı ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kendisine yöneltilen soru önergesine verdiği yanıt Kanal İstanbul projesi çevresindeki rantı ortaya çıkardı. Bakan Kurum, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın, Kanal İstanbul projesi çevresinde el değiştiren arazilere ilişkin yazılı soru önergesine şu cevabı verdi: “Türkiye’de kurulmuş olan yabancı sermaye şirketler Kanal İstanbul projesi güzergahında bulunan ilçelerden tapu ve kadastro bilgi sistemi kayıtlarına göre satış yoluyla 791 bin 370 metrekare ana taşınmaz edinmiştir”.

Bakan Kurum önergede yer alan, “Kanal projesi güzergahında bulunan kimi tapu kayıtları incelendiğinde bunların mülkiyetine ilişkin bilgilerin “gizli” ya da boş olduğu bizzat tarafımızca tespit edilmiştir. Bu durum hizmet olarak sunulan kanal projesinin rant odaklı bir proje olduğu yönündeki kaygıları artırmaktadır” eleştirisine de yanıt verdi.

Kurum, veri paylaşımında herhangi bir sakınca görülmesi veya gizleme yapılması değil sadece hizmetin sunumunda platform değişikliği yapılması söz konusudur. Tapu ve kadastro verileri sadece belediyeler ile değil kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu kurumlarıyla paylaşılmakta olduğundan kayıtların gizlenmesi mümkün değildir” iddiasında bulundu.

Özgür Karabat, Belediyelerin, TAKPAS protokolü kapsamında tapu bilgilerini sorgulayabiliyor ve güncel değişiklikleri görebiliyorken neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin, ancak bakanlık izniyle verileri elde edebildiklerini sordu.

“TAKPAS protokolünün iptal edilmesinin gerekçesi nedir?” diyen Karabat, TAKPAS protokolünün imkanları çerçevesinde Kanal İstanbul güzergahında gayrimenkul toplayanların açıklanmış olmasının ve proje bölgesindeki mülkiyet haritasının paylaşmasının söz konusu protokolün iptal edilmesine etkisi olup olmadığını sordu.

Bakan Kurum kişisel verileri muhafaza etmek kaygısıyla hareket ettiklerini ileri sürdü: “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz tarafından taşınmazların durum sorgulamasına imkan veren TAKPAS protokolünün kısıtlanmasına ve kapatılmasına ilişkin bir uygulama bulunmamaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12 maddesinin bir numaralı fıkrasında veri sorumlusunun, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu belirtilmiştir.

Kişisel verilerin korunması konunu uyarınca veri sorumlusu olan kurumumuz açısından özetlenen kararlar uyarınca tapu ve kadastro paylaşım sistemi TAKPAS revize edilmiştir. Belediyeler başta olmak üzere birçok kamu kurumu ile veri paylaşımı yapılmakta olup, tapu ve kadastro genel müdürlüğümüz tarafından ve web tapu sistemi kurum portalı hayata geçirilmiştir.”