CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan Uyuşturucu ve Madde kullanımının artması üzerine TBMM’ye soru önergesi verdi. Şenal Sarıhan yaptığı açıklamada; ‘’Uyuşturucu kullanımında, bugün geldiğimiz nokta çocuklarımızı ne denli sahipsiz bıraktığımızın karanlık bir fotoğrafıdır. Geleceğimiz olan gençlerin, bilimin aydınlığından yoksun bırakılmaları, hurafeye ve gericiliğe teslim edilmeleri, onları umutsuzluğun batağına sürüklemektedir.’’ dedi. Bu amaçla verdiği önergede şunları söyledi.

Uyuşturucu ve Madde Kullanım Yaşı 9’a Kadar İndi!

Yayınlanan raporlar, Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının 9’a kadar indiğini, daha sıklıkla da okulu terk eden öğrencilerin bu tuzağa düştüğünü göstermektedir. Uyuşturucu kullanmaya başlamada çoğunun sigara kullanma alışkanlığının etkili olduğu varsayılmaktadır. Nitekim, okul önlerinde, caddelerde sigara kullanan küçük çocuklar ve gençlerin varlığı hepimizce bilinmektedir.
Avrupa’da da uyuşturucu ile mücadelenin arttığı, önlemlerin alındığı, özel tedavilerin sağlandığı gözlenirken, yapılan araştırmalar ve açıklanan raporlarda ülkemizde ki durumun Avrupa’daki kadar iç açıcı olmadığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin yeterince korunamadığı görülmektedir.

Herkes Üzerine Düşeni Derhal Yapmalı

Şenal Sarıhan, ‘’Anayasa’nın ‘’Gençliğin Korunması’’ başlıklı 58.maddesinde: ‘’ Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.’’ hükmü yer almaktadır. Devlet bu konuda 1.derecede sorumludur.
Türkiye’nin toplumsal gelişimi ve önümüzdeki yıllar içerisindeki kalkınmasının en büyük itici gücü olacak gençlerin korunması gerekiyor. Bu nedenle Türkiye’nin yani toplumun ve devletin, uyuşturucu kullanımında, gençler için yapması gereken en somut olgu, toplumsal bilinci artıracak çalışmalara yönelmektir. STK’larca sürdürülen çalışmalara hem maddi hem de manevi devlet desteğini sağlayarak, gelişmiş toplumlarda olduğu gibi nitelikli, sağlıklı gençliğin yetişmesine, gelişmesine katkı sunmaktır.’’ dedi.