16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimleriyle Türkiye bir sistemden öte yasal, anayasal başka bir rejime geçiş yaptı. Bunun etkilerini ve değişimini her geçen gün daha yoğun bir biçimde hissedeceğiz. Bugün artık Türkiye’nin düzeni farklılaşmıştır. Bu farklılaşma bir taraftan daha otoriter bir rejimi ortaya çıkarırken diğer yandan yeni tip örgütlenme ve karşı çıkış imkanlarını da beraberinde üretecektir. Bu yeni düzen siyasal alanı daraltan daha bürokratik bir devlet aygıtını ortaya çıkaran bir yeni yapılanmayı ortaya çıkarma potansiyeline sahip bulunmaktadır. Bu düzeni anlamak, tartışmak ve derinleştirmek için PolitikYol olarak farklı katkılarla geniş bir tartışmayı siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz.