Türkiye’de ÖTV ve KDV gelirlerinin yaklaşık dörtte biri akaryakıt satışından sağlanıyor.

Son zamlarla birlikte 1 litre mazotun litresi İstanbul Anadolu Yakası fiyatlarıyla tarihte ilk kez 5 lirayı aşıp benzin de 5,50 liranın üzerine çıkarken akaryakıt dağıtım sektöründen alınan dolaylı vergilerin Türkiye’nin geçen yılki ÖTV ve KDV gelirlerinin yüzde 26’sını oluşturduğu hesaplandı.

Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) PwC Türkiye ile hazırladığı “Akaryakıt Dağıtım Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Raporu”na göre 2016’da akaryakıt dağıtım sektörü dolaylı vergiler hariç 65 milyar lira ciro yaptı. Buna dolaylı vergiler eklendiğinde rakam 140 milyar liraya ulaştı.

Sektörün dolaylı vergiler hariç satışlarının, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payının son 5 yıldaki ortalamasının yüzde 3,1 olduğu vurgulanan rapora göre, geçen yıl itibarıyla sektördeki satışın yarısı uluslararası yatırımcılar tarafından yapıldı