DİSK-AR’ın TÜİK’in ‘Mayıs 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması’nı değerlendiren bir rapor hazırladı. DİSK-AR’a göre araştırma, sonuçları işsizlikte artış eğilimin devam ettiğini gösteriyor.

DİSK-AR, raporunda, Mayıs 2016-2017 döneminde istihdam artış hızının bir önceki yılın aynı dönemine göre yavaşladığını ve istihdam teşviklerinin iddia edilen sonucu vermediğini belirtti.

Raporda, “TÜİK Mayıs 2017 istihdam verileri “istihdam seferberliği” iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve teşviklerinin istihdamda iddia edilen artışı yakalamak bir yana, istihdam artışının bir önceki dönemin altında kaldığı görülmektedir” denildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ DE ARTIYOR

TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) işsizlik oranı bir önceki yılın mayıs ayına
göre 0,8 puan artarak yüzde 10,2’e yükseldiğini belirten DİSK-AR, Mayıs 2017 döneminde genç (15-24 yaş arası) işsizliğin 2,4 puan artarak yüzde 19,8’e yükseldiğini ve tarım dışı genç işsizliğinde ise artış devam ettiğini belirtti. Raporta göre, önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artış göstererek yüzde 23,2’ye yükseldi.

Yine raporda Mayıs 2014-Mayıs 2015 döneminde 238 bin kişilik işsiz artışı yaşanırken, Mayıs 2015-Mayıs 2016 döneminde işsiz artışı 106 bine düştüğünü, Mayıs 2016-Mayıs 2017 döneminde ise işsiz artışının 330 bine yükseldiği ifade ediliyor.

DİSK-AR’a göre, istihdamın artırılması ve işsiz nüfusun iş gücü piyasasına katılabilmesi için, alınması gereken önlemlerden bazıları şöyle:

“Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır”