Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İstatistiklerle Çocuk-2022” verilerine göre, okul öncesi eğitimde 2020-21 öğretim yılında yüzde 56,9 olan 5 yaş net okullaşma oranı 2021-22’de yüzde 81,6’ya çıktı. Ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kaldığı belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 13,8 olarak saptandı. 2002'de yüzde 7,3 olan 16-17 yaş arasındaki kız çocuklarının evlendirilme oranı 2022 yılında yüzde 2'ye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstatistiklerle Çocuk-2022 verilerini bugün yayınladı. Verilere göre; 2022 sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocuklardan oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusu, 2022’de toplam nüfusun yüzde 26,5’ini oluşturdu.

Çocuk istatistiklerinde, 2022 yılında çocukların okullaşma, okulu tamamlama, zorbalığa, dışlanmaya uğrama oranı, çocuk yaşta evlilikler ve işgücüne katılım oranlarına ilişkin şu saptamalar yer aldı:

“5 YAŞIN OKULLAŞMA ORANI 1 YIL İÇİNDE YÜZDE 56,9’DAN YÜZDE 81,6’YA ÇIKTI”

“Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre; okul öncesi eğitimde 5 yaş net okullaşma oranı, 2020/21 öğretim yılında yüzde 56,9 iken 2021/22 öğretim yılında yüzde 81,6 oldu. Bu oranın yüzde 81,9’unu erkek çocuklar, yüzde 81,4’ünü kız çocukları oluşturdu. İlkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2021/22 öğretim yılında yüzde 93,2, ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 89,8 ve ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 89,7 oldu.

“ORTAÖĞRETİMİ TAMAMLAMA ORANI 6 YILDA YÜZDE 15 ARTTI”

Ayrıca ilkokul tamamlama oranı 2016/17 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 98,3 iken bu oran 2021/22 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 98,4 oldu. Ortaokul tamamlama oranı 2016/17 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 88,9 iken bu oran 2021/22 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 96,4’e çıktı. Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 62,9'dan yüzde 77,9'a yükseldi; bu oranın yüzde 76,2’sini erkek çocukları yüzde 79,6’sını ise kız çocukları oluşturdu.

“AYDA EN AZ BİRKAÇ KEZ ZORBALIĞA UĞRAYAN 6-17 YAŞ ARASI ÇOCUK ORANI YÜZDE 13,8”

Öte yandan Türkiye çocuk araştırması sonuçlarına göre; anneleri/temel bakım verenleri tarafından ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kaldığı belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 13,8. Diğer çocuklar tarafından dalga geçildiği belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı ise yüzde 7,7 iken ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından kasıtlı olarak dışlandığı belirtilen aynı yaş grubundaki çocukların oranı da 7,2 olarak belirlendi.

“2002’DE YÜZDE 7,23 OLAN RESMİ NİKAHLA EVLENDİRİLEN KIZ ÇOCUKLARININ ORANI 2022’DE YÜZDE 2’YE DÜŞTÜ”

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002’de 7,3 iken bu oran 2022’de 2,0'ye düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002’de yüzde 0,5 iken bu oran 2022’de yüzde 0,1 olarak açıklandı.

“15-17 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 18,7”

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2022 yılı sonuçlarına göre de 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 18,7 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklar için yüzde 27,0 kız çocuklar için yüzde 10,0 olduğu görüldü.”

Editör: Havva Anıt