Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, çocuk istismarcılarına evlilik affı getiren düzenlemenin, AKP iktidarı tarafından yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

TTB, 47 tabip odasıyla birlikte ortak bir açıklama yaparak, Meclis gündemine bir kez daha getirilmesi planlanan ve çocuk istismarcılarının evlilik yoluyla affını içeren teklifin hem cezasızlığı hem de çocuk yaşta evliliği yasayla meşru hale getirdiğine dikkati çekti. Açıklamada, bu düzenlemenin toplumun çocuklara karşı ahlaki sorumlulukları açısından asla onaylanamayacak bir tutum olduğu belirtilerek, “Bu tür girişimler, yaratılan fiili durumlar ve fiili duruma yasal kılıf oluşturma çabaları, taraf olunan çocuk ve kadın haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır ve suçtur” denildi.

“DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Evrensel’in haberine göre, cinsel istismar da içinde olmak üzere çocuklara yönelik her tür istismarın suç olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmelerine ve kendisine tecavüz eden yaşça büyük cinsel saldırı failleriyle evlendirilerek failin affedilmesine yönelik her tür söylem ve girişim, toplumun çocuklara karşı ahlaki sorumlulukları açısından asla onaylanamayacak bir tutumdur. Bu tür girişimler, yaratılan fiili durumlar ve fiili duruma yasal kılıf oluşturma çabaları taraf olunan çocuk ve kadın haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır ve suçtur. Cinsel istismar da içinde olmak üzere çocuklara yönelik her tür istismarın suç olduğu, cinsel istismar suçunun ise hangi gerekçeyle olursa olsun affedilemeyeceği asla akıldan çıkarılmamalıdır. Devletin görevi, kız çocuklarını erken yaşta zorla evliliklere yönlendirmek ve cinsel istismar suçlularını geleneksel, göreneksel, dinsel doğmaların ardına sığınarak cezasız bırakmak değil, suçları önlemektir.

Devletin kurumlarını ve erişkin toplumunu, çocuk haklarını ve çocukların üstün yararlarını koruma konusunda duyarlı davranmaya ve çaba göstermeye; başta kız çocukları olmak üzere çocuklara karşı görev ve sorumluluklarını acilen yerine getirmeye; onların bedensel, ruhsal, cinsel ve sosyal açıdan korunmasız durumlarını istismar eden, hayatlarını karartan girişimlere son vermeye çağırıyoruz.”

AÇIKLAMADA İMZASI BULUNAN TABİP ODALARI

TTB ile birlikte ortak açıklamada imzası bulunan tabip odaları şöyle: Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak Tabip Odası.