Salı, Mart 28, 2023

Trabzon’da CHP’nin oyları yükseliyor

Mert Uzunsoy
Mert Uzunsoy
1997 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlk ve Ortaöğrenimini Ordu’da tamamladı. 2015-2020 yılları arasında Trakya üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Ekonometri bölümünde lisans eğitimini aldı. Lisans eğitimine devam ederken Trakya, Doğu Karadeniz ve Ankara’da siyasi aritmetiğin değişimine dair araştırmalar yaptı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra ise daraltılmış bölge seçim sistemi, partiler arası oy geçişleri, yanlış oy kullanımı gibi konularda araştırmalarda bulundu. Şu an ise Ankara’da yaşamakta ve araştırmalarını Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde sürdürmektedir.

Güncel anket verilerinin 2018 seçimlerinde oluşan ağırlığa göre dağıtılması sonucunda Trabzon’da; Beşikdüzü’nde CHP, diğer tüm ilçelerde ise AK Parti birinci parti durumunda.

Trabzon’un sekiz yüz bin nüfusu bulunmakta ve TBMM’de altı milletvekili var. 2018 genel seçimlerinde AK Parti dört, CHP ve İYİ Parti birer milletvekili çıkardılar. Akçaabat ve Ortahisar ilçeleri nüfus olarak Trabzon’un en büyük ilçeleri ve bu iki ilçenin toplam nüfusu Trabzon’un tüm nüfusunun %60’ını oluşturmakta. Trabzon aldığı göçün büyük bir kısmını Samsun, Rize, Giresun, Ordu, Bayburt ve Gümüşhane’den almakta ancak Çaykara’da Şanlıurfalı, Araklı’da Vanlı, Ortahisar ve Yomra’da ise Ağrılı nüfus ön plana çıkmaktadır. Trabzon’da fındık ve çay en fazla üretilen tarım ürünleri. Of ve Sürmene ilçelerinde çay üretimi çok daha fazlayken diğer ilçelerde fındık üretimi ağırlık kazanmaktadır. Ayrıca şehirde hayvancılık ve hayvansal üretimine dayalı sektörde oldukça gelişmiştir. Vakfıkebir, Tonya, Çaykara ve Şalpazarı hayvancılık açısından öne çıkan ilçelerdir.

Aşağıda 2018 genel seçimlerinde alınan milletvekilliği sonuçlarına göre hazırlanan grafik ve harita bulunuyor.

2018 Genel seçimlerinde AK Parti %55 oy oranıyla birinci parti ve ikinci sırada %14,9 CHP bulunmakta. Üçüncü sırada %13,5 oy oranıyla MHP bulunurken, İYİ Parti’nin %11,3, Saadet Partisi’nin %2,5 ve HDP’nin %0,9 oy oranı var Trabzon’da.

 • Hayrat, Dernekpazarı ve Köprübaşı AK Parti’nin Trabzon’da en fazla oy aldığı ilçeler. Üç ilçede AK Parti’nin ortalama oy oranı %72 olmakta. Beşikdüzü, Düzköy ve Ortahisar ise AK Parti’nin düşük seviyede oy aldığı ilçeler olarak ön plana çıkmakta.
 • CHP, en yüksek oyu %30 ile Beşikdüzü’nde en az oyu ise %4,7 ile Hayrat’ta elde etmekte.
 • MHP’nin oy oranı Çarşıbaşı, Of ve Yomra’da %15’in üzerinde. Tonya, Beşikdüzü, Şalpazarı ve Dernekpazarı’nda ise %10’dan daha düşük bir oy almakta.
 • İyi Parti en yüksek oy oranını %19,7 ile Beşikdüzü’nde elde etmekte. Çarşıbaşı, Ortahisar ve Yomra’da İyi Parti’nin Trabzon ortalamasının üzerinde bir oy oranına sahip olduğu ilçelerden. Hayrat ise İyi Parti’nin %3 ile en az oy aldığı ilçe.
 • HDP’nin Trabzon genelindeki oy oranı %0,9. En yüksek oy aldığı ilçe ise %2,1 oranıyla Tonya olmakta. Ayrıca HDP, Ortahisar ve Beşikdüzü ilçelerinde de %1’den fazla oy oranına sahip. HDP’nin en az oy aldığı ilçe ise %0,11 oranıyla Dernekpazarı olmakta.

 TRABZON’DA MAHALLE BAZLI DEĞİŞİMLER

Trabzon’da AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti’nin yoğun oy aldığı mahalleler bulunuyor. 2011’den 2018 seçimlerine kadar Trabzon’da partilerin önde oldukları mahalle sayılarını incelediğimiz analizin grafiği aşağıdadır.

 • 2011 genel seçimlerinde Trabzon’da bulunan mahallelerin altı yüz on altısında AK Parti’nin üstünlüğü vardı. AK Parti’nin önde bulunduğu mahalleler Beşikdüzü haricinde tüm ilçelerde yoğun olarak görülmektedir. 2015 Haziran seçimlerinde beş yüz seksen sekiz, 2015 Kasım seçimlerinde altı yüz elli dört ve 2018 seçimlerinde ise altı yüz beş mahallede birinci olan AK Parti’nin bugün itibariyle otuz sekiz mahallede üstünlüğünü kaybetmesi beklenmektedir. AK Parti’nin 2022 Ağustos itibariyle beş yüz altmış yedi mahallede birinci olması öngörülmekte. 2018 genel seçimlerinde AK Parti’nin en yüksek oy oranına ulaştığı üç mahalle sıralanmıştır.
 1. Akçaabat-Çukurca Mahallesi: %94,3
 2. Of-Ağaçseven Mahallesi: %92,2
 3. Hayrat-Yıldırımlar Mahallesi: %91,7

CHP’nin önde olduğu mahalleler çoğunlukla Beşikdüzü, Tonya, Ortahisar ve Düzköy ilçelerinde bulunuyor. Parti 2011 seçimlerinde kırk yedi mahallede birinci olmakta.

 • CHP’nin önde olduğu mahalleler çoğunlukla Beşikdüzü, Tonya, Ortahisar ve Düzköy ilçelerinde bulunuyor. Parti 2011 seçimlerinde kırk yedi mahallede birinci olmakta. 2015 Haziran seçimlerinde Ortahisar, Tonya ve Düzköy’de birçok mahallede daha öne geçmesine rağmen Beşikdüzü’nde MHP’ye ciddi miktarda oy kaybetmesinden dolayı önde olduğu mahalle sayısını artıramamıştır. 2015 Kasım seçimlerinde de AK Parti’nin çok fazla güçlenmesiyle beraber CHP’nin birinci sırada bulunduğu mahalle sayısı otuz dokuza gerilemiştir. 2018 seçimlerine gelindiğinde ise CHP’nin önde bulunduğu mahallelerde hem HDP hem de İyi Parti’ye oy kaybetmesiyle beraber üç mahallede daha üstünlüğünü kaybetmiştir. 2022 Ağustos itibariyle CHP’nin Trabzon’da altmış dokuz mahallede birinci olması tahmin edilmektedir. 2018 genel seçimlerinde en yüksek oy aldığı mahalleler sıralanmıştır.
 1. Akçaabat-Eskiköy Mahallesi: %69,9
 2. Beşikdüzü-Bayırköy Mahallesi: %62,2
 3. Maçka-Güney Mahallesi: %61,9
 • MHP, 2011 genel seçimlerinde on dokuz mahallede birinci durumdaydı Trabzon’da. 2015 Haziran seçimlerinde hem AK Parti hem de CHP’den aldığı oylarla önde olduğu mahalle sayısını elli bire yükseltti MHP. 2015 Kasım seçimlerinde on iki 2018 genel seçimlerinde ise altmış bir mahallede MHP’nin üstünlüğü bulunmakta. 2022 Ağustos itibariyle ise MHP’nin Trabzon’da sadece yedi mahallede birinci olması beklenmektedir. 2018 genel seçimlerinde en yüksek oy aldığı üç mahalle sıralanmıştır.
 1. Of-Doğançay Mahallesi: %58
 2. Vakfıkebir-Sekmenli Mahallesi: %51,2
 3. Of-Sarıağaç Mahallesi: %49,2

PARTİLERİN ÖNDE OLDUKLARI MAHALLELERDE OY GEÇİŞLERİ

Bu başlık altında Trabzon’da AK Parti, CHP ve MHP’nin 2011 seçimlerinde en yüksek oy oranına ulaştıkları 100 mahalle belirlendi ve her partinin yüksek oy aldığı mahallelerde 2011-2018 genel seçimleri arasındaki oy geçişleri tespit edildi.

İlk analiz 2011 genel seçimlerinde AK Parti’nin en yüksek oy oranına ulaştığı 100 mahalle için yapılacak ve aşağıdaki grafik AK Parti’nin Trabzon’da en yüksek oy oranına ulaştığı 100 mahallenin son dört genel seçimdeki sonuçlarını göstermekte.

2011 seçimlerinden 2018 seçimlerine kadar AK Parti 6,3 puan oy kaybetmiş durumda. MHP, AK Parti’den 2018 seçimlerinde oy almakta.

MHP, 2011 genel seçimlerinde on dokuz mahallede birinci durumdaydı Trabzon’da. 2015 Haziran seçimlerinde hem AK Parti hem de CHP’den aldığı oylarla önde olduğu mahalle sayısını elli bire yükseltti MHP.

 • 2011-2018 arasında yapılan seçimlerde AK Parti oyları en yüksek oy aldığı yüz mahallede %86,8 ile %80,5 arasında değişmekte ve en düşük oyu 2018 genel seçimlerinde alıyor.
 • 2015 Haziran seçimlerinde AK Parti, MHP’ye oy kaybediyor ancak Saadet Partisi’nden aldığı oylar kayıplarını büyük ölçüde tolere etmekte. 2015 Kasım seçimlerinde ise oy kaybettiği partilerden kazandığı oylarla 2011’de aldığı oy oranının dahi yukarısına çıkmakta. AK Parti 2018 genel seçimlerinde çoğunluğu MHP’ye olmak üzere CHP ve İyi Parti’ye de oy kaybetmiş görülmekte.

CHP, İYİ Parti ve HDP’ye oy kaybetmesine rağmen hâlâ daha birinci sırada.

 • 2011 seçimlerinde Trabzon’da CHP’nin en fazla oy aldığı ilk yüz mahallede ortalama oy oranı %41,4 iken 2018 itibariyle bu oran %37 seviyesine gerilemiş durumda.
 • CHP, HDP ve İyi Parti’ye kaybettiği oylarla %4,5 oranında bir kayıp yaşamış yedi yıl içerisinde. AK Parti’nin CHP’den fazla oy kaybediyor olması CHP’nin ikinci parti durumuna düşmesinin önüne geçtiğini söylemek mümkün.

MHP, 2011’de en fazla oy aldığı yüz mahallede 2018 genel seçimlerinde dördüncü parti konumuna gerilemiş durumda.

 • 2011 genel seçimlerinde MHP’nin en yüksek oranda oy aldığı yüz mahallede AK Parti %40,5 oy oranıyla birinci parti. MHP ise %27,4 ile ikinci sırada yer almakta. 2015 Haziran seçimlerinde ise MHP’de %4,1 oy artışı, AK Parti’de %2,9 oy kaybı var ve AK Parti üstünlüğünü sürdürmekte.
 • 2018’de ise MHP, İyi Parti’ye oy kaybediyor ve AK Parti’den oy alıyor. Tüm bu oy transferlerinin ardından MHP’deki oy kaybı %5,3 oluyor.

TEMMUZ 2022 İTİBARİYLE ANKET VERİLERİ IŞIĞINDA TRABZON’DA SEÇİM ARİTMETİĞİ

Aşağıdaki grafikte Trabzon’da partilerin bugünkü tahmini oy oranları yer almaktadır. Tahmin edilen sonuçlar kamuoyu araştırmalarında “Bu Pazar bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’’ ve “2018 genel seçimlerinde hangi partiye vermiştiniz?” sorularına verilen cevaplardan oluşan anket verilerinin geçmiş seçim sonuçlarındaki bölgesel ağırlıklar kullanılarak ilçelere göre dağıtılması ve  ardından ilçelerin seçmen sayısı ile oranlanmasıyla il genel sonucu elde edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda partilerin ilçeler bazında tahmin edilen oy oranları verilmiştir. Renklendirilen sütunlardaki partiler o ilçede birinci parti olmuştur.

CHP, HDP ve İyi Parti’ye kaybettiği oylarla %4,5 oranında bir kayıp yaşamış yedi yıl içerisinde. AK Parti’nin CHP’den fazla oy kaybediyor olması CHP’nin ikinci parti durumuna düşmesinin önüne geçtiğini söylemek mümkün.

Güncel anket verilerinin 2018 seçimlerinde oluşan ağırlığa göre dağıtılması sonucunda Trabzon’da; Beşikdüzü’nde CHP, diğer tüm ilçelerde ise AK Parti birinci parti durumunda.             

 Ağustos 2022 Trabzon Genel Seçim Tahminleri

 • Anket verilerine göre 2018’den bu yana AK Parti’de %11, MHP’de %6,1, Saadet Partisi’nde %1 ve HDP’de %0,4 civarında oy kaybı tahmin edilmekte.
 • Temmuz 2022 verilerine göre CHP %3,3, İyi Parti %7,5 oy artırmakta.
 • Yeni kurulan partilerden ise Deva Partisi %2,1, Gelecek Partisi %0,6, Zafer Partisi %1, Yeniden Refah Partisi %1,9 oy oranına ulaşmakta.

Bugünkü Aritmetikte Milletvekili Dağılımı Nasıl Olur?

Milletvekilliği seçiminde Trabzon’daki dağılımın nasıl olabileceğine dair 3 ayrı senaryo var.

 1. Tüm partiler ayrı listelerle seçime katılıyor
 2. Cumhur İttifakı ortak liste (Ak Parti+MHP+BBP), Millet İttifakı (CHP+İyi Parti+DP), 3.İttifak (SP+DEVA+GP), HDP
 3. Cumhur İttifakı (Ak Parti+MHP+BBP), 6’lı İttifak (CHP+İyi Parti+DP+SP+DEVA+GP), HDP

Senaryo-1     

Tüm partilerin ayrı ayrı seçime katıldığı bu senaryoda milletvekili dağılımı aşağıdaki gibi oluyor.

Sarı: AK PARTİ  Kırmızı: CHP

Senaryo-1’de AK Parti dört, İyi Parti ve CHP ise birer milletvekilliği elde etmekte. %19,6 oranındaki oy parlamentoda temsil edilemiyor. 2018 genel seçimlerine göre bir değişiklik olmuyor. AK Parti, İyi Parti ve CHP milletvekili sayılarını koruyor.

Senaryo-2

Senaryo-2’de Cumhur İttifakı ortak liste ile seçime katılıyor ve muhalefette İyi Parti, CHP ve DP ortak liste ve SP, DEVA, GP ise kendi aralarında farklı bir ortak listeyle seçime katılıyor. HDP ise senaryo-1’de olduğu gibi seçime tek başına katılıyor.

 • Bu senaryoda iktidar-muhalefet dengesinde milletvekili sayısı açısından bir değişiklik yok. Cumhur ittifakı dört, Millet ittifakı iki milletvekili elde ediyor.
 • Deva Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisinin ortak liste ile seçime katılması ise milletvekili elde etmek için yeterli olmuyor.
Sarı: Cumhur İttifakı Kırmızı: Millet İttifakı                                                 

Senaryo-3

Senaryo-3, 6’lı masa üyelerinin tek liste seçime katıldığı, Cumhur İttifakının da listede ortaklaştığı ve HDP’nin yalnız seçime katıldığı bir durumu öngörmekte.

 • Senaryo-3’te altı parti tek listede seçime katılıyor ve Trabzon’da üç milletvekili çıkarma hakkı elde ediyor. İktidar bloğu da muhalefet partileri de üçer milletvekili çıkarıyor. Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi’nin oyları 6’lı ittifakın Trabzon’dan bir üye daha fazla çıkarmasını sağlıyor.
Sarı: Cumhur İttifakı
Kırmızı: 6’lı İttifak

Erzurum’da Değişimin Yönü

 1. Trabzon’da AK Parti’den CHP, İyi Parti ve BTP’ye ve kısmen de olsa yeni kurulan partilere oy geçişleri var.
 2. CHP, HDP’ye kaybettiği oyların bir kısmını geri kazanıyor. İyi Parti’ye kaybettiği oylar ise geri dönmüş görünmemekte.
 3. Saadet Partisi oylarının yarısını Yeniden Refah Partisi’ne kaybetmiş görünmekte.
 4. MHP, oylarının neredeyse yarısını kaybetmiş durumda Trabzon’da. Büyük çoğunlukla İyi Parti olmak üzere Deva Partisi ve Zafer Partisi’ne de oy geçişleri var.
 5. İyi Parti, MHP’nin 2018 seçimlerinde yoğun oy aldığı ilçelerde daha fazla oy kazanıyor. CHP’nin öne çıktığı Düzköy, Tonya, Beşikdüzü gibi ilçelerde ise oy artışı daha sınırlı durumda.

İyi Parti, MHP’nin 2018 seçimlerinde yoğun oy aldığı ilçelerde daha fazla oy kazanıyor. CHP’nin öne çıktığı Düzköy, Tonya, Beşikdüzü gibi ilçelerde ise oy artışı daha sınırlı durumda.

PolitikYol'da yayınlanan yazılar her gün öğlen mailinizde!

Mert Uzunsoy
Mert Uzunsoy
1997 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlk ve Ortaöğrenimini Ordu’da tamamladı. 2015-2020 yılları arasında Trakya üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Ekonometri bölümünde lisans eğitimini aldı. Lisans eğitimine devam ederken Trakya, Doğu Karadeniz ve Ankara’da siyasi aritmetiğin değişimine dair araştırmalar yaptı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra ise daraltılmış bölge seçim sistemi, partiler arası oy geçişleri, yanlış oy kullanımı gibi konularda araştırmalarda bulundu. Şu an ise Ankara’da yaşamakta ve araştırmalarını Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde sürdürmektedir.
spot_img
PolitiYol Telegram'da
PolitikYol.com Podcast

GÜNÜN YAZILARI

SÖYLEŞİLER

SOSYAL MEDYA

13,609BeğenenlerBeğen
10,160TakipçilerTakip Et
56,305TakipçilerTakip Et
9,354AboneAbone Ol

GÜNDEM

ÇEVİRİLER

Bir Cevap Yazın

YAZARIN DİĞER YAZILARI