Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde ‘genç’ kelimesinin karşılığı olarak yazan ifadelerden özellikle dördüncüsü gençleri aşağılayan ifadeler barındırıyor.

TDK’de yer alan tanımlamalardan bir tanesi “genç” kelimesini “Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy” olarak tanımlıyor. 

1. Sıfat Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı
2. Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan)
3. Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç
4. Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy
5. Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan