Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan, zaten kısıtlı olan grev hakkını daha da kısıtlayan ve belediyelerde çalışan binlerce işçiyi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) emek örgütlerinden tepki yağdı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 677 ve 678 sayılı KHK’ler ile demokrasiye bir darbe daha vurulduğunu ve işçilerin en temel haklarına el uzatıldığını vurguladı.

Beko, yaptığı yazılı açıklamada, KHK’lere ilişkin şu noktalara dikkat çekti:

Kayyumlara işçi kıyımı yetkisi
»“Kayyumlara büyük bir işçi kıyımı için yetki veriliyor. 677 sayılı KHK’da ‘her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin’ sözleşmelerin tek taraflı olarak feshi için kayyumlara verilen yetki, özellikle on binlerce taşeron işçi için işlerini kaybetme tehlikesi anlamına geliyor. Bu yetkinin kullanılması için de hiçbir yargı kararı gerekmiyor, ‘terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğunun Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmesi’ yeterli görülüyor.

»Kayyum atanan belediyelerle iş yapan yüklenicilerin hak ve alacaklarına el konulmasına dair düzenlemeyi de içeren 677 sayılı KHK, işçilerin hak ve alacaklarını da tehlikeye sokuyor.

Grev hakkı daha da kısıtlanıyor
»Yasal mevzuat sınırlamaları ve Bakanlar Kurulu kararları ile ülkemizde neredeyse kullanılamaz hale gelmiş olan ‘grev hakkı’nın daha da kısıtlanmasına dair bir düzenleme de 678 sayılı KHK’da yer alıyor. İki yıl önce Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği şehir içi toplu ulaşım ve bankacılık sektöründeki grev yasakları, ‘grev erteleme’ adı altında geri getiriliyor. Böylece Anayasa Mahkemesi’nin kararının etrafından dolaşılıyor. KHK’lerin Anayasa’ya uygun olup olmadığını denetleme yetkisi olmadığı yönünde karar vererek Anayasa’nın ihlaline olanak veren AYM, böylece kendi kararının çiğnenmesinin de önünü açmış oldu.”

‘Direnmek boynumuzun borcu’
DİSK Başkanı Beko ayrıca, “Anayasa’yı askıya alan, grev hakkını gasp eden, sendikalaşma ve her türden örgütlenme hakkını engelleyen, seçilmişleri tutuklayarak yerlerine atanmışları getiren, gazetecileri hapse atan, üniversitelerde özgür düşünceyi yok eden tüm darbelere karşı direnmek boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Kadro beklerken işsiz kalabilirler
Söz konusu KHK’lere DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’ndan da tepki geldi. Bu KHK’lerle 1000 kadar işçinin işten atıldığını, bu işçilerden 100’e yakınının Genel-İş üyesi olduğunu duyuran sendika, bu KHK’lerle belediye ihale sözleşmelerinin feshedilmesinin önünün açıldığına da dikkat çekti. Yapılan açıklamada, “Belediyelerde hizmet alım ihalesiyle taşeronlarda çalışan çok sayıda işçinin kış koşullarında işsiz kalmasından endişe duyuyoruz. Bu KHK ile şirket işçileri kadro beklerken işsiz kalma riski ile karşı karşıya kaldılar” denildi. 678 sayılı KHK ile grev hakkının sınırlarının daraltıldığına da vurgu yapılan açıklamada, “Şehir içi toplu taşıma ve bankacılık alanında grev yapılması adeta imkânsız hale getirildi. Evrensel insan hakları, demokratik hukuk ilkeleri ve uluslararası sözleşmeler çiğnenmemelidir” denildi.