İBB Meclisi, Beyoğlu ilçesinde Koruma Kurulu’nu geçersiz bıraktı. Daha önce Fatih’te Tarihi Yarımada’da da uygulanan bu karar sonrasında Beyoğlu’nda da tescilsiz yapılarla ilgili tüm projeler ilçe belediyesi tarafından onaylanacak.

Yeni düzenlemeyle, Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi, Cihangir, Galata, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe gibi tescilli yapıların bulunduğu bölgelerdeki tescilli yapılara komşu binalara ilişkin uygulanan Koruma Kurulu kararı iptal edildi. Bu alanlarda proje onayı, her türlü inşai ve fiziki müdahaleler artık ilçe belediyesi tarafından yürütülecek.

Beyoğlu’nda binlerce yapıyı ilgilendiren ve İBB Meclis kararıyla iptal edilen koruma amaçlı plan notu şöyleydi:

“Planlama bütününde yer alan parsellerde, eğer yanlarında önünde ve arkasında tescilli bir kültür varlığına komşuluk durumu yoksa ve planda sosyal donatı alanları dışında kalan alanlarda kalıyor ise, bu plan notlarına uyularak hazırlanan projelerin Belediyesince onayı ile uygulama yapılacaktır. Parsellerde, yol geçse dahi, bu parsele cephe veren parsellerde, eğer yanlarında, önünde ve arkasında tescilli yapılmış bir kültür varlığına komşuluk durumu bulunuyor ise, ilgili koruma kurulu uygun kararı alınması zorunludur.”

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, bundan böyle Fatih’te olduğu gibi Beyoğlu’nda da, tescilli parsellere komşu tescilsiz yapılarla ilgili plan değişikliklerine Kurul yerine, belediyelerin bünyesinde oluşturulan Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) bakacak.

KORUMA KURULU NEDİR?

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’na bağlı ve Anıtlar Yüksek Kurulu adıyla da bilinen ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının (Sit alanları) korunmasını, restorasyonunu sağlamak, bölgeler arası organizasyonu sağlamak, çıkabilecek sorunlarda “Kültür Bakanlığı”‘na yardımcı olma amaçlı bir kurumdur.

KORUMA KURULLARININ GÖREVLERİ NELERDİR?

-Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,

-Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,

-Sit alanlarının tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek,

-Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak,

-Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,

-Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak,

-Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak.