AKP siyasetinin anti-tezini yerelde oluşturmak, yerelde halkın iktidarını kurmak ve yerelde sosyal demokrasiyi iktidara taşımak biz sosyal demokrat belediyelerin temel görevidir. Bugünün Türkiye’sinde yaşadığımız ve birbirini besleyen birçok kriz var. Özellikle ekonomik alanda yaşanan kriz zaten yüksek olan işsiz sayısını daha da artırmış ve ciddi bir yoksulluk ve yoksunluk sorunuyla bizi karşı karşıya getirmiştir. Ülkede yaşanan bu krizi en çok hissedenler biz belediye başkanlarıyız. Her gün sokakta aş, iş isteyen vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Bu durum gün geçtikçe daha vahim bir hal almaktadır. Yaşanan bütün olumsuzluklara karşı çözüm üretmek bizlerin temel sorumluluğudur.

Partimizin Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” sözünü temel ilke edindik. İşsizlerden, yoksullardan yana çözüm üretmek sosyal demokrasinin gereğidir. Bu nedenle göreve başlar başlamaz toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik projeler hazırladık. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla 2500 aileye Seyhan Halk Kart dağıttık. Vatandaşlarımız her ay düzenli olarak bu kartla temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Genel Başkanımızın Halk Kart dağıtım töreninde “Belediye başkanlarıma, seçildikleri gün parti ayırımı yapmadan bütün halkı kucaklamalarını, eşit hizmet götürmelerini, harcadıkları her kuruşun hesabını halka vermelerini söyledim. Bizim özelliğimiz budur. Biz her kuruşun hesabını veririz, kul hakkı yemeyiz, yedirmeyiz” söylediği bu sözler bizim için yol gösterici olmaya bundan sonrada devam edeceğiz.

Ülkemizin içine girdiği ekonomik ve sosyal sorunların çözümü Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı ve Cumhurbaşkanı adayımız sayın Muharrem İnce’nin seçilmesiyle mümkündür. Bu güzel günleri hep birlikte göreceğimize inanıyorum. Biliyorum ki halkımız artık değişim istiyor, halkımız TAMAM diyor. Seyhan’da bu durumu çok açık bir biçimde görüyor ve yaşıyoruz. Çünkü artık halkımız kimin kendisi için çalıştığını çok iyi biliyor ve görüyor. Bizler de sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Hep birlikte halkımızla dayanışma içinde çalışmaya, üretmeye, paylaşmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Muharrem İnce’nin söylediği gibi “Barışacağız, Büyüyeceğiz, Bölüşeceğiz.” Ülkemizin her yerde ve her alanda sosyal demokrat bir anlayışa, halkçı bir yönetime ihtiyacı bulunmaktadır. Halkımız yeni bir iktidar istiyor ve bizim yerelde uyguladığımız projeler aslında gerçekte kimin halk için çalıştığını çok açık biçimde ortaya koyuyor. Halk için çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz.