CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatların yaşadığı hak ihlallerinin yer aldığı bir rapor hazırladı.

AKP’nin mesleklere dönük saldırılarını arttırdığının ve mesleklerin kendi sorunlarına ek olarak yeni sorunlar ve saldırılar ile çalışanları karşı karşıya bıraktığının belirtildiği raporda, avukatların mesleki sorunlarına ek olarak, özellikle OHAL’le artan saldırılara yer verildi.

OHAL boyunca 570 avukatın tutukladığı, 1,480 avukat hakkında da soruşturma açıldığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, “Avukatlar, her gün yeni bir hak ihlali ve mesleğe dönük saldırıyla yüzleşmektedir. OHAL ile avukatların maruz kaldığı hak ihlalleri her geçen gün artan bir boyut kazanmıştır. Neoliberalizmin olağan süreçleri avukatlık mesleğinde de kendini göstermiş, avukatlar işçileşirken, müvekkiller müşterileşmiştir. Adil yargılanma adaletin ve demokrasinin temel koşullarındandır. 5 Nisan Avukatlar Günü, tüm bu antidemokratik ve hukuka uygun olmayan uygulamalar son bulduğunda adalete yakışır şekilde kutlanacaktır” dedi.

Avukat Sayısı Son 5 Yılda Yüzde 35 Arttı

Şu anda Türkiye’de 38,556 erkek, 38,143 kadın, toplam 76,699 hukuk fakültesi öğrencisi var. Yeni kayıt olan 16,064 öğrenci de bu sayıya eklendiğinde hukuk fakültesinde eğitim alan öğrenci sayısının her geçen gün arttığı görülüyor.

Öğrenci sayıları artarken eğitim veren, yetişmiş, nitelikli öğretim üyesi sayısı azalıyor. Hukuk fakültelerindeki 80 bini aşkın öğrenciye karşılık 2509 öğretim elemanı mevcut.

Türkiye’de baroya kayıtlı 42,476’sı kadın, 57,985’i erkek olmak üzere toplam 100,461 avukat mevcut. Son 5 yılda avukat sayısı yüzde 35 artmış halde.

Stajyer avukat sayısı da 23 bin civarında. Raporda, 80 binin üzerindeki hukuk fakültesi öğrencisinin mezun olmasıyla avukat sayısının katlanarak artacağı ve bu kontrolsüz artışın bir yandan işsizliği getireceği bir yandan da mesleki niteliği düşüreceği vurgulanıyor.

Mesleki Sorunlara Eklenen Hak İhlâlleri: TBB’ye Saldırı, Üst Aramaları, Tutuklamalar, İhraçlar, Artan Şiddet

Hukuk fakültesine kayıt olunduğu andan itibaren başlayan sorunlar, avukatların staj döneminde de devam ediyor, emeklilik döneminde dahi sürüyor. Özellikle OHAL ile avukatların yaşadığı sorunlar artarak, avukatların çalışma hakları bile KHK’larla gasp ediliyor.

Hazırlanan raporda, TBB’ye yönelik gerçekleşen saldırılarla farklı ve muhalif sese tahammülü olmayan iktidarın, meslek odalarını da toplumun birçok kesimine uyguladığı “yandaş” politikalarla dönüştürmeye çalıştığı vurgulanıyor.

Raporda avukatların üstlerinin aranmasıyla sır saklama hükmünün ihlâl edildiği ve mesleğe dair itibarın azaltılmaya, avukatların saygınlığının yok edilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

Artan Tekelleşme Piyasalaşma Sürecini Hızlandırıyor

Avukatlık mesleğinde de tıpkı diğer mesleklerde yaşandığı gibi hızlı bir tekelleşme ve piyasalaşma süreci yaşandığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, “Hukukun üstünlüğü için savunma mekanizmasının güçlü olması gerektiği ve savunma hakkının kutsallığı unutulmuş; neoliberal politikalar müvekkilleri “müşteri” haline getirmiştir. Müşteri haline gelen ve adalete duyduğu güven azalan müvekkiller ise her türlü sorunda avukatları suçlamakta ve dolayısıyla avukatlara yönelik fiziksel ve sözlü şiddet artmaktadır” dedi.

OHAL ile savunma hakkı savunmasız bırakılırken, tutuklu avukatların tutuklanma gerekçeleri çoğunlukla “muhalif” olmalarından kaynaklanıyor. Avukatlar baktıkları müvekkillerinin dosyaları ile özdeşleştiriliyor ve toplumun diğer kesimleri gibi “terörist” yaftası ile suçlanıyorlar. OHAL boyunca 570 avukat tutuklanmış, 1,480 kadarı hakkında soruşturma açılmış ve 79 avukat uzun dönemli hapis cezalarına çarptırılmış halde.

“Savunma Hakkı Güvencesiz Hale Getiriliyor”

Neoliberal piyasanın getirisi olan mesleki dönüşüm ve zorlukların, iktidarın insan haklarına ve hukuka aykırı politikaları ve uygulamalarıyla arttırdığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, “Hukuk devletinin temellerinden biri olan savunma hakkı, iktidar eliyle geleceksiz ve güvencesiz bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Demokratik bir ülkede savunma hakkı ne kadar güçlüyse, hukuksal sistem de o ölçüde güçlü kalacaktır. Avukatlık mesleği, iktidarın itibarsızlaştırma ve ötekileştirme süreçlerine direnecek, tarafsız ve güvenilir bir zeminde işlerliğini sürdürecektir” dedi.