Ruh sağlığı merkezlerinin sayısı artırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ortaklığıyla başlatılan “Ruhsal Engelli Bireylerin Sosyal İçermesi Projesi” ile Türkiye genelindeki ruh sağlığı merkezlerinin sayıları artırılacak, toplum temelli ve birey merkezli standart hizmetler geliştirilecek.

Kronik ruhsal bozukluğu olanların toplumla iç içe yaşama hakkının korunması ve bu bireylerin yaşamın tüm alanlarına tam ve eşit katılımının aktif şekilde desteklenmesi çalışmaları sürdürülüyor. Bu çerçevede, son yıllarda, toplum temelli modele geçmek için ruh sağlığı hizmetlerinde kapsamlı bir reforma gidilmesi yönünde birçok adım atıldı.

Sağlık Bakanlığınca, kronik ruhsal bozukluğu olan bireyler için toplum temelli hizmetler sunmak amacıyla kurulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde kronik bipolar bozukluk, şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve atipik psikoz hastalarına, toplum temelli psikososyal destek sağlanıyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışmalara paralel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi paydaşlığında “Ruhsal Engeli Bireylerin Sosyal İçermesi Projesi” başlatıldı.

Proje, ruhsal engellilerin sosyal içermelerine olanak sağlamak ve onlara kaliteli hizmet sunmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca yürütülen kapasite geliştirme faaliyetlerini destekleyecek.

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve 36 ay sürecek projeyle, 5 bin ruhsal engelli ve ailelerinden oluşan hizmet kullanıcısı, bin 500 ruhsal sağlık ve bakım hizmetlerinde yer alan klinik personel, 500 yerel ve merkezi düzeyde fikir lideri olmak üzere 7 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

YENİ İSTİHDAM YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK

Projeyle toplum temelli destek hizmetlerinin sağlanması yoluyla ruhsal engellilerin temel haklara yeterli ve eşit koşullarda erişmesi, kendilerini toplumun değerli, önemli bir parçası olarak hissetmesi için gerçekleştirilecek faaliyetlere katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Projeyle, Türkiye genelinde kurulu ruh sağlığı merkezlerinin sayıları artırılacak, toplum temelli ve birey merkezli standart hizmetler geliştirilecek. Böylece ruhsal engellilerin sosyal ve ekonomik hizmetlere erişimi kolaylaştırılacak, ekonomik ve sosyal hayata katılmalarının önü açılacak ve sosyal bütünleşme sağlanacak. Ruhsal engelliler için yeni istihdam yöntemleri de geliştirilecek.

HİZMET VERENLERİN YETKİNLİKLERİ ARTIRILACAK

Proje faaliyetleri çerçevesinde, ruhsal engelliler için hizmet geliştirmeye yönelik politikalar oluşturulacak ve planlanacak. İzlem standartları geliştirilecek, hizmet verenlerin yetkinlikleri artırılacak ve etkili koordinasyon yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının mevzuat desteğinin revize edilmesine katkı sağlanacak.

Ruhsal engellilerin bakımında kanıta dayalı tedavi yöntemleri sunan yetkin iş gücü oluşturmak için birey merkezli yaklaşım içeren eğitim modülleri geliştirilecek.