Şehir ve bölge plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli, tanzim satışın ortaya çıktığı ilk dönemi ve şuanki durumu PolitikYol için değerlendirdi.

Türkiye’de tanzim satışların ekonomik krizin gündeme geldiği dönemlerde yapıldığının altını çizen Tekeli konuyla ilgili şunları ifade etti;

“Ekonomi normal çalışırsa tanzim satış gündeme gelmez. Tanzim satışlar genellikle problemlerin olduğu dönemlerde, piyasa mekanizması doğru dürüst çalışmadığı için o piyasa mekanizmasının yarattığı bazı problemleri ortadan kaldırmak için devletin gücünü kullanarak çözüm bulma yoludur. Hatırlarsanız devletin normal ticari kanallara müdahale etmesinin bir tarihi var Türkiye’de. Mesela II. Dünya Savaşı döneminde Milli Korunma Konunu var. Sonra Demokrat Parti döneminde yine aynı kanun var. Çünkü öyle bir kanunki uygulamazsanız uyuyor, yeniden uygulayacağız dediğinizde canlanıyor.

Bu dağıtımın ilk örgütlenmesi İstanbul’da Migros’un kurulmasıyladır o da Demokrat Parti’nin kriziyle olmuştur. Ondan sonra 70’lerde kuruldu, önem kazandı. İzmir’de Tansaş kuruldu. Sosyal demokrat belediyeciliğin ilk başarılarındandı. Ekonomi normale dönünce Tansaş satıldı. Biz bu tarihin içinde bakarsan tanzim satışın kurulması krizde olduğumuzun bir göstergesidir.”