TBMM’ye sevk edilen Torba Yasa’nın 23’üncü Maddesi’nde Finansal İstikrar Komitesi’nin (FİKO) lağvedilerek yerine Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) kurulması için öngörülen düzenleme dikkat çekiyor.

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak bu değişikliği PolitikYol’a değerlendirdi.

“Getirilen değişikliğe göre, Cumhurbaşkanına ekonomide ve özellikle finans sektöründe olağanüstü yetkiler veriliyor. Madde uyarınca “finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek olumsuz bir gelişmenin komite tarafından tespiti halinde alınacak tedbirleri Cumhurbaşkanının belirlemesi ve tüm kurum ve kuruluşlara bu tedbirleri derhal uygulama mecburiyeti” getiriliyor. Bu madde hükümetin bir bankacılık ve finans krizinin yaklaşmakta olduğu konusundaki endişelerini açığa çıkartıyor. Olağanüstü yetkiler verilen Cumhurbaşkanı, FİKKO’nun yapacağı tespitlere göre finansal kriz olasılığında muhtemelen bankalardan para çekilmesini, alacakların tahsilini engelleyebilecek. Şirketlerin bankalara olan kredi borçlarının tahsilini, bankalarca haciz ve icra işlemi yapılmasını durdurabilecek. Şirket borçlarını silip sıfırlanmasına karar verebilecek. Özel kredi borçlarının kamulaştırılmasına, hazineye devredilerek bankaların ve şirketlerin kurtarılmasına karar verebilecek. Tüm kurum ve kuruluşlar Cumhurbaşkanının alacağı bu kararlara yargı yoluna gitmeksizin uymakla yükümlü olacak. Bu düzenlemeler dikkatle analiz edildiğinde, bir ekonomik olağanüstü hal hazırlığının alt yapısını oluşturmaya yöneliktir.”