Koronavirüs sonrası düzen, bir taraftan belli kabullerin aşılmasını gerekli görürken diğer yandan bunun yeni bir tercihe dönüşmesini talep etmektedir. Zira belli bir azınlık dışında dünyanın bu düzeninden yana olmanın ekonomi-politik, kültürel-ideolojik, ulusal-uluslararası hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır. İşte koronavirüs bu gerekçeleri gün ışığına çıkaran, her alanda var olan eşitsizlikleri sorgulattıran, gündelik yaşam pratikleri üzerine epeyce düşünmeyi mümkün kılan bir dönemin kapısını açtı. İşte insanlık şimdi bu kapıdan nasıl çıkacağını, hangi yöne doğru gideceğini tartışmaktadır.

PolitikYol, her alandaki gelişmeleri hem akademik, hem politik düzeyde ele almayı temel bir ilke olarak gördüğü için içinden geçilmekte olunan bu sürecin nereye doğru evrileceğine ilişkin bir tartışmayı başlatmayı bugüne kadar sürdürdüğü çizgisinin zorunlu bir sorumluluğu olarak görmektedir. Bugün için mesele yeni düzenin nasıl ve kimler tarafından kurulacağıdır. Ama bundan da öte öncelikli olan geçmişin envanterinin çıkarılmasıdır. Geçmiş ve yeni bir gelecek düzleminde öngörü, tespit ve temennilerle yeni bir dosyayı bilginize sunuyoruz…