Finansal piyasalar ihtiyaç duyduğu mesajlar verildiğinde cevabını verir ve iyileşir. Tersi durumda ise kronik şekilde kötüye gider. Çıkarılan sonuç, piyasalar beklediği mesajları hâlâ beklemeye devam ediyor demek ki... Merkez bankaları piyasaya ilişkin atacakları adımları belirlerken kuşkusuz çeşitli verilere göre hareket eder. Bu verilerden birisi de piyasa aktörlerinin kısa ve uzun vadeye ilişkin beklentileridir. Merkez Bankaları neden beklenti anketi yapar? Merkez bankaları, ekonomik faaliyetler ve finansal istikrar üzerinde kontrol sahibi olabilmek için ekonominin çeşitli yönlerini yakından izler. Bu anketler, merkez bankalarının ekonomideki gelecek trendleri anlamasına yardımcı olur. Politika Yönlendirmesi: Ekonomiye dair beklentiler, gelecekteki faiz oranları, enflasyon, büyüme ve diğer makroekonomik değişkenlerle ilgili bilgi sağlar. Bu bilgiler, politika yapıcıların daha bilinçli kararlar almasına destek olur. Güvenin Ölçülmesi: Kamuoyunun ekonomiye dair algıları, tüketici ve yatırımcı güvenini etkiler. Bu güvenin ölçülmesi, ekonomik kararlar alırken kritik öneme sahiptir. Risk Yönetimi: Beklenti anketleri, olası risklerin ve belirsizliklerin tanımlanmasında yardımcı olur, böylece merkez bankaları bu risklere karşı önlem alabilir. Beklenti anketleri, merkez bankalarının ekonomiye dair anlayışlarını derinleştirmelerine, politikalarını şekillendirmelerine ve potansiyel risklere karşı korunmalarına yardımcı olur. TCMB gibi birçok merkez bankası, bu tür anketler yoluyla ekonomik dinamikleri ve beklentileri yakından izler. TCMB’nin en açıkladığı Ağustos 2023 tarihli beklenti anketinde de enflasyon, faiz, döviz ve ekonomik büyümeye ilişkin çeşitli vadeler için piyasa beklentisi öğrenilmekte. İşte 2013 yıl başından itibaren Ağustos 2023’e kadar yapılan anketlerin söyledikleri: 4 adet grafik de 10 yıl 8 aylık dönemde yapılan anketlere ilişkin çıkarımlardan oluşuyor. Grafiklerin ilki, içinde bulunulan aya, ikincisi içinde bulunulan yıl sonuna, üçüncüsü bir yıl sonrasına (12 ay sonrası için) ve dördüncüsü de iki yıl sonrasına ilişkin beklenti ve beklentiden sapmaları gösteriyor. Aynı zamanda her çizgide yer alan kırmızı noktalı çizgi, grafiğin genel trendini ifade etmekte. Tüm grafiklere panoramik olarak bakalım. Az sayıda özel dönem hariç genellikle enflasyon beklentisi istisnasız tüm vadeler için, yakın, orta uzun hiç fark etmeksizin artacağı yönünde. Sözün özü: Finansal piyasalar ihtiyaç duyduğu mesajlar verildiğinde cevabını verir ve iyileşir. Tersi durumda ise kronik şekilde kötüye gider. Çıkarılan sonuç, piyasalar beklediği mesajları hâlâ beklemeye devam ediyor demek ki… “Finansal piyasalarda beklentileri iyi yönetenler başarılı olur.”