‘Demagoji’nin sözlük anlamı “Bir kimsenin ya da topluluğun duygularını kamçılayarak, okşayarak, ona ya da onlara gerçekdışı şeyler söyleyerek onu ya da onları kendine çekmeye çalışma.” Gündelik hayatta sıkça kullanmaya müsait bir kavram. Siyaset de gündelik hayatın bir parçası. Siyaseti sadece seçim merkezli azınlığın çıkarları doğrultusunda devletin yönetiminde sıranın kendisine geleceği beklentisi ile uğraş gösteren partilerin seçmene seslenirken sıkça kullandıkları bir yöntem.

Siyaset iktidara gelmek için araçtır. İktidara geldikten sonrada devlet kurumlarına yayılarak yönetme kabiliyetini elinde tutup, iktidarını süreklileştirmek içinde gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi yönettiği topluma sunup, ikna etmek için çaba göstermek bu siyasetin ilkesidir. Bu siyaset tarzı alışılmış, hizmet ettiği sınıfın çıkarına göre devlet organlarını işleten düzen siyasetidir. Kapitalist düzeninin dününe bugününe ve yarınına sahip çıkarlar.
TÜİK’in işleyişi de sistemin çıkarları düşünülerek kurgulanmıştır. Son çeyrekte Türkiye ekonomisindeki yüzde 6,7 büyüme rakamlarının açıklanmasının güvenilirliği bir tarafa bu büyümeden milyonlarca emekçinin payına düşenin ne olduğunu milyonların kendisi de bilmiyor.

Pandemi sürecinin ekonomilere verdiği zarar herkesçe kabul görürken bu büyüme rakamlarının bilinmezliği ve sevindirici yanları milyonlarca emekçinin hayatında somut bir karşılığı olmasa da varmış gibi davranmaları bu istatiksel verinin başarısı olacaktır.
Diğer demagojik yöntemde şu anda devleti yönetenler tarafından krizlerdeki sorumluluklarını kabul etmemek. Vakaların ve ölümlerin artışıyla birlikte Erdoğan bu durumun birinci sorumlusunun bilim kurulu olduğunu açıkladı. Bununla da yetinmeyip halkın yeteri kadar tedbirli davranmadığını söyledi. Salgın krizinde ön plana çıkan Sağlık Bakanı Koca’da halkın tedbirsizliğine vurgu yapıp telkinlerde bulunmaya devam ediyor. Kamu spotları da çok etkileyici tak maskeni koru mesafeni git işe gel eve hayat sana sağlık olsun. Salgının en fazla yayıldığı yerler işyerleri ve emekçilerin yoğun yaşadığı mahalleler.
İnsanlar virüs dışında başka hastalıklarla da mücadele ediyor.

SM hastası olan çocuklarının ilaçlarına ulaşmak için Ankara’da bir araya gelen ailelerin karşısına çıkan kolluk güçlerinin amiri bir annenin feryadına demagoji yapma diye karşılık verdi. Bu ilaçların fahiş fiyatlarının gerçekliği hâlbuki o kadar net görülüyor ki. Bu kolluk güçlerinin işçi cinayetlerinde ölen işçilerin açıklanması için bir araya gelenlere tutumu da aynı, ölen binlerce işçi o kadar gerçek ki.

Yine AKP’li bir vekilin işsizleri iş beğenmemekle suçlayıp işsizliği reddetmesi de bilimsel bir dayanaktan yoksun. DİSK’in son işsizlik açıklamasına göre 10 milyon kişi işsiz durumunda.
İktidarın reddiye ve suçlayıcı tutumu karşısında planlı ekonomiyi ve kamuculuğu tartışmak çözümü burada aramak iktidara verilecek en iyi cevap olacaktır.