Serbest piyasa ekonomisinde, karın artmasındaki limit sınırsızlık ifade ediyor. Türkiye ekonomisi kriz halindeyken de, patronların uyarısı ekonomide serbestlikten taviz verilmemesi gerektiği, iktidardan bu serbestliği daha fazla genişletmesi. Koç holding 2018 yılında 5,5 milyar lira net dönem karı elde etti. Sabancı holdingin 2018 yılı net karı ise 3 milyar 830 milyon lira. Rakamlar gösteriyor ki ekonomik kriz sürecinde büyük sermaye grupları karlarını artırmaya devam etmişler.

Kamu kaynaklarının yıllarca bu şekilde kullanılması, uluslar arası sermayeyle birlikte kazanılan kar, bugün kamunun zaruri giderlerine göz dikecek kadar fütursuz davranış karşısında alternatif ekonomik modelin zorunluluğunu dayatıyor.

8 Eylül 1999 yılında çıkartılan işsizlik sigortası kanunu, işçiler son 120 gün çalışıp, son üç yılda da 600 gün prim ödemesi durumunda eğer kendisinden kaynaklanmayan bir nedenle işten çıkartılırsa işsizlik maaşından yararlanabiliyordu. Bu yasa daha sonraki yıllarda uğradığı değişikliklerle patronlara ve kamunun kimi ihtiyaçları içinde kullanılabilir duruma getirildi. (http://www.birlesikmetalis.org/index.php/tr/guncel/basin-aciklamasi/880-dokuz-baslikta-issizlik-sigortasi-fonu-nasil-talan-edildi)

İktisatçılar hak gasplarını takip etmek ve eleştirmekle yetinip veriler sunarsa buradan çıkışsızlık ortaya çıkar. İşçi sınıfının güncel sorunlar karşısında yan yana gelme refleksini geliştirmekte zorlanışının bir nedeni de alternatif bir ekonomik modelin ortaya konulup desteklenmemesinden kaynaklı. Kapitalizmde serbest piyasa ekonomisi zorunludur. Bu da işçi sınıfına bir şey vaat edememektedir.

Ovacık’ta küçük bir beldenin uyguladığı üretime dayalı kooperatifleşme modeli, ülkenin gündemine oturdu. İnsanlar suyun cüzi miktarda para karşılığında halka sunulmasının, ulaşımın ücretsiz olmasının, üretilen ürünlerin karşılığında öğrencilere verilen burstan heyecanlandılar.

Alternatif bir ekonomik modelin ortaya çıkartılması halkın ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu modelin genelleştirilmesi yani serbest piyasa ekonomisinin karşısına sosyalist planlı ekonomik modelin konulması bir çıkış yolunun olduğunu göstermek için önemli.