ILO çocuk işçiliği ile acil eylem planı sözleşmesini 1999 yılında imzalamasının amacı çocuk işçiliği ile mücadele ve ortadan kaldırılması gibi büyük bir hedefi kapsıyor. Türkiye’de bu sözleşmeyi 2001 yılında imzaladı. BM Çocuk Hakları Bildirgesi 20 Kasım 1959’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edildi. 18 yaşın altındaki her insan çocuk sayılmıştır. Bir diğer önlem olan ekonomik sosyal ve kültürel haklara ilişkin sözleşmeyi Türkiye’de imzalamıştır.

Türkiye’nin iç hukuk kanalları ve uluslararası sözleşmelerin altına imza atılması çocuk işçilikteki artışı engellemeye yetmiyor.

– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası – 6098 sayılı Borçlar Kanunu

– 4857 sayılı İş Kanunu – 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

– 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu – 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

– 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu – 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

– 2017/6 sayılı Genelge – 2016/5 sayılı MEB Genelgesi

Bu sözleşmelerin altına imza atan ülkelerin uygulayıp uygulamadıkları konusundaki denetim sosyal sorumluluk projesini yerine getirip getirmedikleri yönünde bağlayıcılığı kadar.

Çocuk işçilikteki artışı ya da engellenememesinin sorumluluğu mevzuatların uygulanamaması değil, patronların üretim sürecinde karını en fazla artıran noktanın ucuz iş gücü olmasıdır. Çocukların çalışma koşullarından dolayı hayatlarının sona ermesi ise bir önem arz etmiyor.

Sayılar, raporlar, sözleşmeler, duyarlılıklar bir gerçeği değiştirmiyor. Dünyada 170 milyondan fazla çocuk işçi üretim sürecinin bir parçası, şu anki iktidarların bu soru hukuki değişikliklerle çözme şansı bulunmuyor.

AKP iktidarı döneminde de patronların çıkarı gözetilerek kanunlar çıkartılmış ve uygulanmıştır. Serbest piyasa ekonomisiyle bağı olan iktidarlara hiçbir sözleşme uygulattırılamaz.

Bu sözleşmeleri çıkartanlar da bu gerçeği bilmektedir. Çocuk işçiliğini yasaklatacak tek güç planlı ekonomiyi savunan örgütlü işçi sınıfıdır.

Dipnotlar

http://www.emo.org.tr/resimler/bizden/orj/125677_11_24_16.jpg

https://ailevecalisma.gov.tr/media/19084/cocuk_isciligi_elkitabi.pdf

http://cocukolmayahaklarivar.blogspot.com/2013/05/cocuk-isciliginin-tarihsel-gelisimi.html

http://www.guvenlicalisma.org/20112-bu-iscikirimini-durdurmak-icin-orgutlenmemiz-gerekiyor-eylul-ayind