ODTÜ’de KYK yurdu inşaatının iptali için açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında inşaatın ruhsatsız olarak başlatıldığı da vurgulandı.

ODTÜ Mezunlar Derneği tarafından KYK yurdu inşaatının iptali için açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ankara 11’nci İdare Mahkemesi’nin 13 Aralık 2019 tarihli kararı bugün tebliğ edildi.

‘DEVİR SÖZLEŞMESİ YOK’

Yurt inşaatı yapılması için belirlenen alanın 1984 yılında ODTÜ Geliştirme Vakfı Iehine intifa (yararlanma) hakkı kurulduğu ancak intifa hakkına aykırı olarak protokol yapıldığı belirtilen kararda, sözkonusu alanın kullanım hakkının Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne devrine ilişkin de herhangi bir devir sözleşmesi yapılmadığı belirtildi.

‘RUHSATSIZ İNŞAAT’

Ağaç kesiminin ve inşaatın gerekli izin ve ruhsatlar alınmadan başlatıldığı da belirtilen kararda şöyle denildi:

“Hal böyle iken protokol kapsamında Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü Genel Müdürlüğü tarafından öğrenci yurdu yapım işine ilişkin ihalenin yapılarak yüklenici firmaya yer tesliminin gerçekleştirildiği, yine inşaat faaliyeti kapsamında alanda bulunan ağaçların kaldırılmasına başlanıldığı, diğer bir ifade ile gerekli izin ve ruhsatlar alınmadan alanda bulunan ağaçların kaldırılması ile inşaat faaliyetine başlanıldığı anlaşılmaktadır.”

PROTOKOL HUKUKA AYKIRI

Protokol kapsamında gerçekleştirilen inşaat işleminde hukuka uyarlık bulunmadığını belirten mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

“Zira intifa hakkı tesisi bulunan parselleri de kapsayan taşınmazların dava konusu protokol ile öğrenci yurdu yapılması için davalı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne tahsis edildiği, mülkiyeti ODTÜ Rektörlüğüne ait 156, 157. 158 ve 159 sayılı parseller üzerinde sadece hukuki tasarruf yetkisi bulunan Rektörlüğün kurulu bulunan intifa hakkına aykırı şekilde kamu gücüne dayalı üstün ve ayrıcalıklı yetkileri kullanarak davalı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile aralarında taşınmazın öğrenci yurdu yapımı için tahsisine ilişkin protokolün hukuka aykırı olduğu ve bu protokol kapsamında gerçekleştirilen inşaat işleminde de hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Hukuka açıkça aykırı oldukları sonucuna ulaşılan dava konusu İşlemlerin uygulanması halinde öğrenci yurdu yapılacak dava konusu parseller üzerindeki ağaçların kesileceği, inşaat faaliyetlerinin devam edeceği ve telafisi güç veya imkansız zararlar ortaya çıkacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi.”