Ocak ayında 1. sayısıyla okuyucuyla buluşan Monthly Review Türkiye, “Kapitalizm, Devlet ve Zor” başlıklı ikinci sayısıyla 3 Haziran’da çıkıyor

Redaksiyon bünyesinde çıkan derginin bu sayısında Filiz Zabcı, Jean Claude Paye, Kansu Yıldırım, Ebubekir Aykut, David Wilson gibi isimler var.

Monthly Review’ün 2. sayısı için editöryası şöyle:

“21.yüzyılın başında kapitalist devlette biriken ekonomik ve siyasal iktidar uluslararasılaşırken, direniş de bu uluslararası saldırıya maruz kalıp tepki gösteren ulus/halk etrafında örülebilir. Saldırıya maruz kalanları tanımak ve onların dilinde konuşmak sınıf ilişkilerine beden vermenin, emeğin imkanlarını yükseltmenin ve parçalanan toplumsallığı koruyabilmenin tek yoludur. Diğer yollar ise emperyalist müdahalelerin “medenileştirici” etkilerine ve parçalanan toplumsallığın daha da parçalanmasına açıktır.

“Kapitalizm, devlet ve zor” dosyasında dört makale bulunuyor. Bu makaleler, Jean Claude Paye, Filiz Zabcı, István Mészáros ve Kansu Yıldırım-Ebubekir Aykut tarafından kaleme alındı.

Bu sayıda ayrıca, 1 Mayıs’ı ve 8 Mart’ı selamlayan yazılara yer verdik. 1 Mayıs’ı selamlarken işçi sınıfının maddi koşullarına ışık tutmak istedik. Dolayısıyla, dosya konusu dışında, işçi sınıfını küresel eşitsizlik koşullarında, yükselen göç dalgaları içinde ve güvencesizlik deneyimleri altında çözümleyen makaleler bulunuyor. Bu makaleleri yazan Micheal Yates, Jamil Jonna ve John Bellamy Foster ve David Wilson işçi sınıfının farklı yönlerini tartışmaya açıyorlar.

2017 yılı başında ilk sayımızla yola çıktık. Yolculuğumuzun ilk ayları memleketteki OHAL koşulları ve 16 Nisan’da gerçekleşen referandum gündemi içinde şekillendi. Memleketin içinden geçmekte olduğu zor ve sancılı sürece inat, Monthly Review Türkiye’nin 2. sayısı elinizde.

Herkese iyi okumalar. Gelecek sayıda buluşmak üzere…”