ODTÜ’de KYK yurdu yapılması için gerçekleştirilen hukuksuz inşaat işlemi için kavak ağaçlarının kesilmesine, polis müdahalesine ve Mimarlar Odası ve TMMOB’a bağlı odaların alana alınmamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu süreçte rol alan herkes başta Verşan Kök, danışmanları ve rektör yardımcıları olmak üzere, ağaç kesimini yapanlar, Anayasanın 135.maddesine göre kurulmuş Anayasal bir kuruluş olan Mimarlar Odası ve diğer oda yöneticilerini alana zor kullanarak girmelerini engelleyen, emniyet müdür yardımcısı ve o gün görev alan tüm polisler yargı önünde hesap verecekler hepsi hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduk ” dedi.

1 yıldan üç yıla hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor

Candan şöyle devam etti.

“ODTÜ’de KYK yurdu yapılması süreci bir yıldır devam ediyor, önceki gün kavaklık alandaki kesim ve polisin kullandığı zor gücü ile hukuksuzluk hukuk haline gelmiştir, Çankaya Belediyesi görevlileri Meslek Odası temsilcileri alan sokulmamış ve kamu görevlerinin yapılması engellenmiştir. Bu nedenle 2863 sayılı Kanuna muhalefet, görevi kötüye kullanma, kamu malına zarar verme suçlarından haklarında suç duyurusunda bulunduk. Yargı önünde tüm sorumlular hesabını verene kadar hukuksal mücadelemiz devam edecek”

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin ve yönetim kurulu üyelerinin yaptığı suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüs Alanı içerisinde yer alan 29193 ada 2 parsel ve ODTÜ Batı Spor Merkezi komşuluğunda, 156-158-159-160-161 parselasyonunda bulunan ada kesişimlerinde oluşan iki kavaklık alanın, sulak alan özelliği taşıyan, onlarca farklı türden binlerce ağaç ve çalıyı barındıran ve farklı böcek, kuş, sürüngen ve memeliler için yaşam alanı sağlayan sıra dışı bir biyolojik çeşitliliğe sahip olması nedeniyle ormanlık alan statüsü verilmesi gerekirken ve kadastral parsellerde, parselasyon planları olmadan ruhsat verilmeyeceği yasal hükmünden dolayı ruhsat olmadan bir yapının inşasının başlaması hukuksal olarak mümkün değildir

Bugün sabah saatlerinde Kavaklık Alana polis marifetiyle girilmiş, öğrenciler darp edilerek biber gazı uygulaması ile alandan çıkarılmış ve ağaç kesimi hızla başlamıştır. Çankaya Belediyesi yetkilileri mühürleme işlemi yapmak üzere ODTÜ’ye girmeye çalışmakta ancak alana hukuksuz bir şekilde alınmamaktadır.

Emniyet Teşkilatı yetkilileri bugün kamu görevini ifa etmek üzere ODTÜ’de bulunan TMMOB Mimarlar Odası yöneticilerini hukuka aykırı şekilde alana sokmamış,Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yargıya taşıdığı husus hakkında demokratik ve barışçıl tepki göstermek üzere gittiği alanda kamu görevini yapmasını engellemek suretiyle görevi kötüye kullanmışlardır.

TCK m. 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç yıldan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”