Merkez Bankası, 'Zorunlu Karşılıklar Hakkındaki Tebliğ'de yer alan kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü düzenlemesine son verdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ'e göre, TCMB kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğünü sonlandırdı.

Bloomberg HT'yse söz konusu adımı 'banka maliyetlerini aşağı çekecek ve gerileyen mevduat faizine karşılık bankaların elinin rahatlatacak bir adım' olarak nitelendirdi.

Kaldıraç oranı, pasif toplamı tutarı, gayri nakdi kredi ve yükümlülükler tutarı, cayılabilir taahhütlerin 0,1 katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar, türev finansal araçlara ait taahhütlerin her birinin kendi kredi dönüşüm oranı ile çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar ve cayılamaz taahhütler tutarının toplamının ana sermayeye bölünmesiyle bulunuyordu.

Dolar ve avro güne nasıl başladı? Dolar ve avro güne nasıl başladı?

Editör: Haber Merkezi