Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatıyla ilgili hazırlanan düzenlemenin, yarın Bakanlar Kurulu’na sunulacağını açıkladı.

Müezzinoğlu Kanal 7 televizyonunda, kıdem tazminatına ilişkin şunları söyledi:

“Şu anda 13 milyon çalışanımızın yüzde 80’inden fazlası kıdem tazminatıyla ilgili mağduriyet yaşıyor. Kıdem tazminatını alamıyor. Yüzde 15 civarındaki bir rakam, kıdem tazminatından istifade ediyor. Hakları korunabiliyor ve o haklarını alabiliyor. Yüzde 5-6’lık bir oran da mahkemeler veya kazanımlarını kısmi de olsa alabilen bir kitle var. Dolayısıyla yüzde 80’inin mağdur olduğu bir yapının daha fazla sürdürülmesi çok mümkün değil, doğru da değil”.

Kıdem tazminatının fonda biriktirilmesi tasarısı Faruk Çelik’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu 2013’te de gündeme gelmiş ve yapılan düzenlemenin hak kayıplarına neden olacağına yönelik sendikaların yoğun itirazları olmuştu.

“Bir çalışanın hakkı, hak olarak korunmalı. Güvencede olmalı. Niye? Şu anda çalışanın hakkı, işverenin kasasında birikiyor. Peki 5, 10, 15 yıl sonra biriken o hak, kasada hakikaten duruyor mu? Dolayısıyla güvence de yeni bir yasal yapı. İşveren ay sonu primini bize nasıl ödüyorsa vergilerini nasıl vergi dairesine ödüyorsa burada da işçinin hakkını işçiyle ilgili bir yapıya ödeyecek ay sonu. Bunun da takibini biz yapacağız. Fon oluşacak. Kişi; 10 yılın, 15 yılın, 20 yılın getirdiği avantajları şeffaf olarak görecek. Koşullarına göre onu nasıl yöneteceğinin kararını kendisi verecek”.

Müezzinoğlu, kurulması planlanan fon hakkında şu bilgiyi verdi:

“Bir de öyle bir fon olmalı ki ‘2 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra bu fon, iflas etti’ noktasında olmamalı. İlgili bakanlıklarla teknik heyetlerle çalışmaları tamamladık. Siyasi ve teknik çalışmaları tamamladık. İnşallah, yarın hükümetimize sunacağız. Hükümetimizin de Başbakan’ımızın da kanaatlerini aldıktan sonra araziye, sahaya çıkacağız. Sendikalarımız, işverenlerimiz var. Paydaşlarımızın görüşlerini de alacağız, çünkü biz şu anda çalışan kesime, çalıştıran kesime hangi önerileri götürerek bir yasal düzenleme yapıyoruz? Onların katkıları, eleştirileri, önerilerine göre son şekliyle Meclis’e gitmeye gayret edeceğiz, onun için henüz başındayız diyorum”

‘TAŞERON İŞÇİLERE KADRO’: ÇALIŞMA TAKVİMİNİ BELİRLEMEDİK

Taşeron işçilere kadro çalışması konusuna da değinen Bakan Müezzinoğlu, “Şu anda onunla ilgili hükümetimizin çalışma takvimini belirlemedik. İnşallah onunla ilgili de bir çalışma takvimini Sayın Başbakan’ımız verdiği zaman ilgili Maliye, Ekonomi, Çalışma bakanlıkları olarak bir çalışmayı gündemimize alacağız; ama şu anda daha henüz gündemimize almış değiliz” dedi.

KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİ NE İÇERİYOR?

Bir işçi işten çıkarıldıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanır. Bu tutar işçinin çalıştığı her yıl için bir aylık brüt ücretidir. Kıdem tazminatı işçilerin kolayca işten çıkarılması karşısındaki en büyük engeldir, işçinin çalışma güvencesidir.

Sermaye ve hükümet ise kıdem tazminatını bir yük olarak görür. Yeni tasarıda süre konusu belirtilmemiş olsa da AKP’nin 2013 yılında getirmeyi planladığı fon sistemine göre işçi fonda biriken tazminatını işten çıkarıldığında değil en az 15 yıl sonra alabilecek. Yani işçi açısından kıdem tazminatsız şekilde işten çıkarılmak yasalaşacak.

Ayrıca fon sistemine göre işçinin çalıştığı her bir yıl için bir aylık brüt ücreti olan tutar, 15 günlük ücrete indiriliyor. Bu para 30 gün üzerinden fona yatsa bile işçi para kaybına uğruyor. Çünkü mevcut sistemde tazminat hesaplanırken son yılın ücreti esas alınırken, fon sisteminde enflasyon yok sayılarak her yıl ayrı ayrı hesaplanıyor.

Örneğin mevcut düzende işe 2 bin TL brüt maaşla giren, her yıl 250 TL zam alan ve 5 yılın sonunda 3 bin TL brüt maaşla ayrılan işçinin kıdem tazminatı en az 15 bin TL olurken; aynı koşulda kıdem tazminatı fona yatırılan ve işçinin 5 yıl sonunda alacağı kıdem tazminatı miktarı 12 bin 500 TL oluyor.