Perşembe, Ağustos 18, 2022

Kahramanmaraş’ta Cumhur İttifakı en az 1 vekil kaybedecek

Mert Uzunsoy
Mert Uzunsoy
1997 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlk ve Ortaöğrenimini Ordu’da tamamladı. 2015-2020 yılları arasında Trakya üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Ekonometri bölümünde lisans eğitimini aldı. Lisans eğitimine devam ederken Trakya, Doğu Karadeniz ve Ankara’da siyasi aritmetiğin değişimine dair araştırmalar yaptı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra ise daraltılmış bölge seçim sistemi, partiler arası oy geçişleri, yanlış oy kullanımı gibi konularda araştırmalarda bulundu. Şu an ise Ankara’da yaşamakta ve araştırmalarını Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde sürdürmektedir.

Kahramanmaraş’ta İyi Parti’nin %8 civarında oy artışı var bu oyun yarısı MHP’den, diğer yarısı AK Parti’den geliyor.

Kahramanmaraş’ın sekiz milletvekili bulunuyor. 2018 genel seçimlerinde sekiz vekilin altısı AK Parti’den, biri MHP’den, biri ise CHP’den seçilmişti. Kahramanmaraş’ta nüfus olarak Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Elbistan ilçeleri ön planda. Kahramanmaraş ekonomisi büyük oranda tarıma dayalı ve buğday, kayısı, ceviz en fazla üretilen ürünlerden. Kahramanmaraş’ın toplam nüfusu içerisindeki Kahramanmaraşlı oranı %93,5 seviyesinde. Kahramanmaraş, büyükşehir statüsünde olsa dahi diğer şehirlerden oldukça az göç alıyor. Şehirde Alevi yurttaşlar da şehrin birçok mahallesinde yaşıyor. Alevi yurttaşların yoğunlaştığı Nurhak ve Pazarcık ilçeleri CHP’nin şehirde en yüksek oy aldığı ilçeler.

Aşağıda 2018 genel seçimlerinde alınan milletvekilliği sonuçlarına göre hazırlanan grafik ve harita bulunuyor.

 

 

2018 Genel seçimlerinde AK Parti %58 oy oranıyla birinci parti ve onu %16 ile ittifak ortağı MHP takip ediyor. İyi Parti %9.7, CHP 9.5, HDP ise %3.4 oy oranını elde etmiş.

 • Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu ilçeleri AK Parti’nin Kahramanmaraş’ta en yüksek oy oranına eriştiği ilçeler. Bu üç ilçede AK Parti’nin oy oranı %65 seviyesinde 2018 genel seçimlerinde. Nurhak, Pazarcık ve Elbistan ise AK Parti’nin en düşük oy aldığı ilçeler.
 • CHP, Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde %20’den fazla bir oy oranına sahip. Buralarda özellikle CHP’den HDP’ye ciddi oy geçişleri var 2018 seçimlerinde.
 • HDP, Alevi kesimin yoğun olarak yaşadığı Pazarcık ve Nurhak ilçelerinde %10’dan fazla oy alabiliyor. Elbistan, Dulkadiroğlu ve Ekinözü ilçelerinde Kürt köyleri de bulunuyor. HDP bu ilçelerde de ortalamanın üzerinde bir oy oranı elde ediyor.
 • MHP, 2018 genel seçimlerinde %3,4 oranında oy kazandı. En yüksek oy aldığı üç ilçe Afşin, Göksun ve Elbistan’dır. En az oy aldığı ilçeler ise Çağlayancerit, Nurhak ve Pazarcık.

KAHRAMANMARAŞ’TA MAHALLE BAZLI DEĞİŞİMLER

Kahramanmaraş’ta AK Parti, MHP, CHP’nin yoğun oy aldığı mahalleler bulunuyor. 2011’den 2018 seçimlerine kadar Muğla’da partilerin önde oldukları mahalle sayılarını incelediğimiz analizin grafiği aşağıdadır.

 

 • 2011 genel seçimlerinde Kahramanmaraş’ta bulunan mahallelerin %66’sında AK Parti’nin üstünlüğü vardı. Nurhak ve Pazarcık hariç tüm ilçelerde birinci olan AK Parti, önde olunan mahalle sayısında da yapılan son dört genel seçimin hepsinde en fazla mahallede birinci olan parti Kahramanmaraş’ta. 2022 Temmuz itibariyle AK Parti’nin 2018 genel seçimlerine göre 16 mahallede üstünlüğünü kaybetmesi beklenmektedir. AK Parti 2022 itibariyle birinci olunan mahalle sayısında hala daha ilk sırada. AK Parti’nin 2018 genel seçimlerinde en yüksek oy aldığı mahalleler (500 ve üzeri seçmen) ise şunlar:
 1. Ekinözü-Türkmenler Mahallesi: %85,4
 2. Türkoğlu-Dedeler Mahallesi: %84,1
 3. Türkoğlu-Kırmakaya Mahallesi: %83
 • CHP’nin önde olduğu mahalleler Alevilerin yoğunlaştığı bölgelere sıkışmış durumda. Partinin önde bulunduğu iki yüz üç mahallenin tümünde Alevi yurttaşlar yaşamakta.. CHP’nin önde olunan mahalle sayısında sabit bir durum var. 2018 genel seçimlerinde en yüksek oy aldığı mahalleler sıralanmıştır.
 1. Pazarcık-Tetirlik Mahallesi: %92
 2. Elbistan-Hacıhasanlı Mahallesi: %89
 3. Türkoğlu-Kumçatı Mahallesi: %86

 

 • MHP’nin oy oranı artış gösterdi 2018 genel seçimlerinde ve önde bulunduğu mahalle sayısı da seksen iki oldu. 2015 Kasım seçimlerinde Kahramanmaraş genelinde yirmi altı mahallede birinci parti olan MHP, 2018 genel seçimlerinde önde olduğu mahalle sayısını üç katına çıkarıyor. 2018 genel seçimlerinde. 2022 Ağustos itibariyle yedi mahallede MHP’nin birinci olması bekleniyor.

 

 • HDP’nin Kahramanmaraş’taki oylarında 2018 genel seçimlerinde oy artışı ya da azalma yok. Ancak HDP, Alevi yurttaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde oy kazanırken Kürtlerin yoğunlaştığı mahallelerde oy kaybetmiş 2018 seçimlerinde.

PARTİLERİN ÖNDE OLDUKLARI MAHALLELERDE OY GEÇİŞLERİ

Bu başlık altında Kahramanmaraş’ta AK Parti, CHP ve MHP’nin 2011 seçimlerinde en yüksek oy oranına ulaştıkları 100 mahalle belirlendi ve her partinin yüksek oy aldığı mahallelerde 2011-2018 genel seçimleri arasındaki oy geçişleri tespit edildi.

İlk analiz 2011 genel seçimlerinde AK Parti’nin en yüksek oy oranına ulaştığı 100 mahalle için yapılacak ve aşağıdaki grafik AK Parti’nin Kahramanmaraş’ta en yüksek oy oranına ulaştığı 100 mahallenin son dört genel seçimdeki sonuçlarını göstermekte.

2011 seçimlerinden 2018 seçimlerine kadar AK Parti’nin oy kaybı 15,7 puan.

 • 2011-2018 arasında yapılan seçimlerde AK Parti oyları en yüksek oy aldığı yüz mahallede %84,2 ile %68,5 arasında değişmekte ve en düşük oyu 2018 genel seçimlerinde alıyor.
 • 2015 Haziran seçimlerinde AK Parti, MHP ve CHP’ye oy kaybediyor. 2015 Kasım ayında yapılan seçimde ise kaybettiği oyları tekrar kazanıyor.
 • CHP, AK Parti’nin oy kaybettiği seçimlerde belirlenen mahallelerde oy oranını artırıyor.
 • 2018 genel seçimlerinde AK Parti yüksek oy aldığı mahallelerde MHP’ye %12 civarında oy kaybı var. 

CHP, 2011’den 2018’e kadar %23,2 oranında oy kaybetmekte.

 • Kahramanmaraş’ta CHP’nin en fazla oy aldığı yüz mahallenin tümü Alevi mahallelerinden oluşmakta. Bu mahallelerde CHP’den HDP’ye %25 civarında oy geçişi var yedi yıl içerisinde.
 • CHP, HDP’ye oy kaybederken 2015 Kasım seçimlerinde MHP’den oy almakta.

MHP, 2011 seçimlerinde en fazla oy oranına sahip olduğu 100 mahallede artık %10 civarında oy oranına sahip durumunda.

Aşağıdaki grafik 2011 seçimlerinde MHP’nin Kahramanmaraş’ta en fazla oy aldığı 100 mahallenin 2018’e kadar değişen aritmetiğini göstermektedir.

 

 

 • Belirlenen yüz mahallede AK Parti 2011 seçimlerinde birinci durumda. 2015 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin MHP’ye %10 civarında oy kaybetmesiyle MHP, AK Parti’nin sekiz puan önüne geçiyor. 2015 Kasım seçimlerinde ise AK Parti kaybettiği oyları tekrar kazanarak %49 oy oranı ile tekrar birinci parti oluyor. 2018’de ise MHP, İyi Parti’ye bir miktar oy kaybetse de kitlesinin çoğunu koruduğu için liderliğini sürdürüyor.
 • CHP’nin oy oranı ise 2011’e göre %1,1 artmış görünmekte.

 

TEMMUZ 2022 İTİBARİYLE ANKET VERİLERİ IŞIĞINDA KAHRAMANMARAŞ’TA SEÇİM ARİTMETİĞİ

 

Aşağıdaki grafikte Kahramanmaraş’ta partilerin bugünkü tahmini oy oranları yer almaktadır. Tahmin edilen sonuçlar kamuoyu araştırmalarında “Bu Pazar bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’’ ve “2018 genel seçimlerinde hangi partiye vermiştiniz?” sorularına verilen cevaplardan oluşan anket verilerinin geçmiş seçim sonuçlarındaki bölgesel ağırlıklar kullanılarak ilçelere göre dağıtılması ve ardından ilçelerin seçmen sayısı ile oranlanmasıyla il genel sonucu elde edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda partilerin ilçeler bazında tahmin edilen oy oranları verilmiştir. Renklendirilen sütunlardaki partiler o ilçede birinci parti olmuştur.

Güncel anket verilerinin 2018 seçimlerinde oluşan ağırlığa göre dağıtılması sonucunda Kahramanmaraş’ta; Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde CHP birinci sırada görünüyor. Diğer tüm ilçelerde ise AK Parti önde.

 

                         Ağustos 2022 Kahramanmaraş Genel Seçim Tahminleri

 • Anket verilerine göre 2018’den bu yana Ak Parti’de %9,8, HDP’de %0,5, MHP’de ise %9,1 civarında oy kaybı tahmin edilmekte.
 • Temmuz 2022 verilerine göre CHP %2,1, İyi Parti %8,5 oy artırmakta.
 • Yeni kurulan partilerden ise Deva Partisi %2,4 Gelecek Partisi %1,4, Zafer Partisi %1, Yeniden Refah Partisi %1,3 oy oranına ulaşmakta.

BUGÜNKÜ ARİTMETİKTE MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NASIL OLUR?

Milletvekilliği seçiminde Kahramanmaraş’taki dağılımın nasıl olabileceğine dair 3 ayrı senaryo var.

 1. Tüm partiler ayrı listelerle seçime katılıyor
 2. Cumhur İttifakı ortak liste (AK Parti+MHP+BBP), Millet İttifakı (CHP+İyi Parti+DP), 3.İttifak (SP+DEVA+GP), HDP
 3. Cumhur İttifakı (AK Parti+MHP+BBP), 6’lı İttifak (CHP+İyi Parti+DP+SP+DEVA+GP), HDP

 

Senaryo-1

Tüm partilerin ayrı ayrı seçime katıldığı bu senaryoda milletvekili dağılımı aşağıdaki gibi oluyor.

Senaryo-1’de AK Parti beş, CHP, İyi Parti ve MHP bir milletvekili kazanmakta. Cumhur ittifakı altı, Millet ittifakı iki milletvekiline sahip olmakta şehirde. %13,1 oranındaki oy ise parlamentoya milletvekili gönderememiş görülmekte.

Senaryo-2

Senaryo-2’de Cumhur İttifakı ortak liste ile seçime katılıyor ve muhalefette İyi Parti, CHP ve DP ortak liste ve SP, DEVA, GP ise kendi aralarında farklı bir ortak listeyle seçime katılıyor. HDP ise senaryo-1’de olduğu gibi seçime tek başına katılıyor.

 

 • Bu senaryoda iktidar-muhalefet dengesinde milletvekili sayısı açısından bir değişiklik var. Millet İttifakı listede ortaklaşma sonucunda bir milletvekili daha fazla çıkarıyor. Millet İttifakı üç, Cumhur İttifakı ise beş milletvekili elde etmekte.
 • SP, DEVA ve GP’nin ortak listede birleşmesi Kahramanmaraş’ta milletvekili çıkarmaları için yeterli olmamış görünmekte.

 

Senaryo-3

Senaryo-3, 6’lı masa üyelerinin tek liste seçime katıldığı, Cumhur İttifakı’nın da listede ortaklaştığı ve HDP’nin yalnız seçime katıldığı bir durumu öngörmekte.

 • Senaryo-3’te altı parti tek listede seçime katılıyor ancak sonuç yine değişmiyor. İktidar bloğu beş, muhalefet üç milletvekili elde etmekte.
 • SP, GP ve DEVA oyları Millet İttifakı listesinden seçime katılmaları durumunda Millet İttifakı’na fazladan milletvekili kazandırmaya yetmiyor.

 

KAHRAMANMARAŞ’TA DEĞİŞİMİN YÖNÜ

 1. Kahramanmaraş’ta AK Parti’nin bariz üstünlüğü söz konusu ancak 2022 itibariyle tüm seçimler içerisinde en düşük seviyede görünüyor oy oranı. İyi Parti, Deva Partisi, BBP ve Gelecek Partisi’ne oy geçişi gözlemleniyor.
 2. Kahramanmaraş’ta İyi Parti’nin %8 civarında oy artışı var bu oyun yarısı MHP’den, diğer yarısı AK Parti’den geliyor.
 3. MHP kitlesinin neredeyse yarısını kaybetmiş durumda. Oylarındaki azalma trendi devam ederse vekil çıkaramayabilir Kahramanmaraş’tan.
 4. HDP, Alevi mahallelerinde bir miktar oy kaybediyor ancak Kürt yurttaşlar arasındaki desteği hala daha aynı seviyede
 5. CHP, geri kazandığı Alevi oyları ve AK Parti’den gelen bir kısım oy ile %2 civarında oy artırmış görünmekte.

PolitikYol'da yayınlanan yazılar her gün öğlen mailinizde!

Mert Uzunsoy
Mert Uzunsoy
1997 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlk ve Ortaöğrenimini Ordu’da tamamladı. 2015-2020 yılları arasında Trakya üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Ekonometri bölümünde lisans eğitimini aldı. Lisans eğitimine devam ederken Trakya, Doğu Karadeniz ve Ankara’da siyasi aritmetiğin değişimine dair araştırmalar yaptı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra ise daraltılmış bölge seçim sistemi, partiler arası oy geçişleri, yanlış oy kullanımı gibi konularda araştırmalarda bulundu. Şu an ise Ankara’da yaşamakta ve araştırmalarını Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde sürdürmektedir.
spot_img
PolitiYol Telegram'da
PolitikYol.com Podcast

GÜNÜN YAZILARI

SÖYLEŞİLER

SOSYAL MEDYA

13,609BeğenenlerBeğen
10,160TakipçilerTakip Et
49,477TakipçilerTakip Et
9,354AboneAbone Ol

GÜNDEM

ÇEVİRİLER

Bir Cevap Yazın

YAZARIN DİĞER YAZILARI