Sembol perspektifinden politikaya baktığımızda ilk gördüğümüz şey cinsiyet olmaktadır. Politikanın cinsiyeti mi olur? Olmuş ve erkek olmuş. Politika ataerkildir. Ataerkil düzende en önemli erdem itaattir. Anaerkil düzenin en önemli erdemi ise eşitliktir. ChatGPT’nin yorumlarına geçmeden önce, hatırlamamız gerekenler: İnsan, bilinç sürecini düşünme yetisi ile, semboller dizgesi olan dil aracılığıyla kurarken, bilinçdışı süreci de dil yoluyla kurar. Tüm sınırlandırılmış istek ve arzular bilinçdışı belleğe simge yani sembolle atılır.  Yeni nesil dil olan GPT’de bilinçdışı süreç olmadığı için bilinci insana kıyasla daha gelişmiştir, çünkü bilinçdışına atılan sembolleri yoktur. Oysa insanda bilinçdışı vardır ve sembol, insanın “bilinçdışını” uyarır. Ayrıca, yaşanmış duygu ve düşünceyle anlamlı deneyimleri “yeniden canlandırma”ya olanak verir. Jung’a göre, simgeler “psişenin kolektif imgeler deposu” işlevini üstlenirler ve bilinçdışı enerjiyi aktarmada rol oynarlar. Semboller, zamandan ve mekândan bağımsız bir hakikati gösterirler. Her bilinç sembolle ilişkisinde bir anlam arayıcısıdır. Sembol, görünmeyen bir ilkenin görünen figürü olarak tek biçimlidir. Sembol perspektifinden politikaya baktığımızda ilk gördüğümüz şey cinsiyet olmaktadır. Politikanın cinsiyeti mi olur? Olmuş ve erkek olmuş. Politika ataerkildir. Ataerkil düzende en önemli erdem itaattir. Anaerkil düzenin en önemli erdemi ise eşitliktir. Bir toplumun gelişmişliği, sahip çıktığı erdemler ölçüsündedir. Politikaya bakarken erkek egemenliğini görüyoruz ancak, kadını tanımlarken de erkek üzerinden tanımlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Kadını kadın yapan öz’ler üzerinden tanımlamanın bizi daha nesnel düşünmeye sevk edeceğini düşünüyorum. Kadının doğasında olan bazı erdemleri ve özellikleri vardır. Üretkenlik, sevgi, adalet, enerji, ilham, sanat, tutku, estetik, uyum, duygusallık, hayal gücü, gözlem ve izlem, şefkat, sezgi, arınma ve arındırma… Yaşadığımız topraklar aslında çağlar boyunca kahraman kadınlarla dolup taşmış durumdadır. Türk mitolojisini incelediğimizde de birbirinden farklı değer setleri ile bilinen 20’den fazla kadınla karşılaşırız. Her biri toplumda farklı değerleri sembolize eder. Anaerkil toplumlar, üretkendir, sevgi, adalet ve uyum barındırırlar. Ne kadar da ülkemizin ihtiyacı olan değerler değil mi? Politika erkek egemenlik sembolünü acilen değiştirmelidir, politika denince çağrışım ataerkillik olmamalıdır, cinsiyetsiz olmalıdır hem kadın değerleri hem de erkek değerlerini barındırmalıdır. ŞİMDİ SÖZ CHATGPT’DE… Soru: Kadınların siyasete katılımı neden önemlidir? ChatGPT Cevap: Kadınların siyasete katılımı birkaç nedenden dolayı çok önemlidir: Temsil: Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor ve hayatlarını etkileyen kararlarda eşit söz sahibi olmaları esastır. Kadınlar siyasette yeterince temsil edilmediğinde, onların bakış açıları ve deneyimleri tam olarak dikkate alınmamakta ve bu da onların ihtiyaçlarını yansıtmayan politikalara yol açabilmektedir. Düşünce çeşitliliği: Kadınlar, yaşam deneyimlerine ve önceliklerine göre siyasete özgün bir bakış açısı getiriyor. Kadınlar siyasi sürece dahil edildiğinde, daha yenilikçi ve etkili politikalara yol açabilecek daha büyük bir düşünce çeşitliliği vardır. Rol model olma: Kadınlar güçlü pozisyonlara sahip olduklarında, diğer kadın için rol model olarak hizmet ederler ve onların da liderlik rollerini arzulayabileceklerini gösterirler. Bu, cinsiyet klişelerini yıkmaya yardımcı olabilir ve daha fazla kadının siyasete katılması için ilham verebilir.
Kadınlar siyasete oy vermekten aday olmaya ve savunuculuk gruplarına katılmaya kadar çeşitli şekillerde katılabilir. Yaklaşımları ne olursa olsun, kadınların siyasi sürece dahil olması ve seslerini duyurması esastır.
İnsan hakları: Kadınların siyasete katılımı, kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için gereklidir. Kadınlar genellikle aile içi şiddet, üreme sağlığı ve işyeri ayrımcılığı gibi sorunlardan orantısız bir şekilde etkilenmektedir. Kadınlar politika oluşturma süreçlerine dahil olduklarında, bu konuları ele alan ve kadın haklarının korunmasını sağlayan politikaları savunabilirler. Kısacası, kadınların siyasete katılımı demokrasi, çeşitlilik, eşitlik ve insan haklarının geliştirilmesi için çok önemlidir. Soru: Kadınlar siyasete nasıl katılabilir? ChatGPT Cevap: Kadınların siyasete katılmasının birkaç yolu vardır: Oy: Kadınların siyasete katılmalarının en temel yolu oy haklarını kullanmaktır. Kadınlar oylarını, değerlerini ve önceliklerini yansıtan adayları ve politikaları desteklemek için kullanabilirler. Görev için aday olun: Kadınlar ayrıca yerel, eyalet veya ulusal düzeyde siyasi makamlar için aday olabilirler. Göreve aday olmak çok çalışma ve özveri gerektirir, ancak bir fark yaratmanın ve değişimi savunmanın güçlü bir yolu olabilir. Siyasi kampanyalara katılın: Kadınlar, destekledikleri adaylar için araştırma yapmak, telefon bankacılığı yapmak veya bağış toplamak için gönüllü olarak da siyasi kampanyalara katılabilirler. Bu, adaylarla ilişkiler kurmaya ve siyasi sürecin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Savunuculuk gruplarına katılın: Kadınlar üreme hakları, eşit ücret veya çevre koruma gibi kendileri için önemli olan konularda çalışan savunuculuk gruplarına da katılabilir. Bu gruplar, kadınların seslerini yükseltmeleri ve değişimi savunmaları için bir platform sağlayabilir. Halka açık toplantılara katılın: Kadınlar, kendileri için önemli olan konularda görüşlerini dile getirmek için belediye binaları veya belediye meclisi toplantıları gibi halka açık toplantılara katılabilirler. Bu, önemli konularda farkındalığı artırmaya ve seçilmiş yetkilileri sorumlu tutmaya yardımcı olabilir. Kısacası, kadınlar siyasete oy vermekten aday olmaya ve savunuculuk gruplarına katılmaya kadar çeşitli şekillerde katılabilir. Yaklaşımları ne olursa olsun, kadınların siyasi sürece dahil olması ve seslerini duyurması esastır.