İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının bazı bölümleri için açılan ihalenin durdurulması talebi reddedildi.

Belediye, iki garın 29 bin metrekarelik depolarının kültür sanat etkinlikleri için 15 yıllığına kiralanmasını içeren ihaleden elenmiş, bunun üzerine İBB’nin şirketleri yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştı.

Sözcü’den Özlem Güvenli’nin haberine göre başvuruyu değerlendiren İstanbul 11’inci İdare Mahkemesi, 6 Ocak’ta ihalenin durdurulma talebini karara başladı. Mahkeme, İBB’nin istemini reddetti.

Kararda İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ‘yürütmenin durdurulması’ başlıklı 27’nci maddesinde, ‘Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceklerinin hükme bağlandığı’ hatırlatıldı.

Kararda, incelenen dosyanın kanunda belirtilen şarta uymadığı belirtildi.