İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) daveti üzerine oluşturulan İBB Bilim Kurulu, önerilerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası oluşturulan Bilim Kurulu tarafından İstamnul özelinde alınması gereken önlemler hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, açıklanan verilere göre Covid-19 hastalarının yüzde 60’ının İstanbul’da olduğuna dikkat çekilerek, “Bu olağanüstü yüksek oran bile, tek başına İstanbul’un, tüm Türkiye’den ayrı biçimde ele alınması ve kente özgün koruma, kontrol stratejilerinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır” denildi.

Kurulun, İBB yöneticileri ile düzenli şekilde toplanarak İstanbul özelinde sorunları birlikte değerlendirip öneriler hazırladığı kaydedildi.

Kurulun hazırladığı 8 maddelik öneri listesi şöyle:

  1. Alternatif tedavi merkezleri kurulmalı; bu merkezlerin yanı sıra, izolasyonun sağlanması için spor ve benzeri geniş alanlı salonlardan izolasyon birimleri olarak yararlanılmalıdır.
  2. Termal kameralarla tespit edilen şüpheli vakaların hızla muayenesi ve testleri yapılarak izolasyonu sağlanmalıdır.
  3. Çalışmak zorunda olan tesislerde belirli aralıklarla tedbir önlemlerinin (test dahil) alınmasına ilişkin kontrol mekanizmaları harekete geçirilmelidir.
  4. Pandemi hastanelerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların sağlanması ve dağıtımı için ek önlemler alınmalıdır.
  5. Halkın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak ve ‘evde kal’ çağrısını güçlendirmek adına, çeşitli projeler üretilmelidir.
  6. Test sayısı artırılarak filyasyona hız verilmelidir.
  7. Sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önleyici eylem planlarının ortaya konulmasına çalışılmalıdır. (Kişisel Koruyucu Ekipman, Konaklama vb.)
  8. Salgın yayılım hızının engellenmesine ilişkin her türlü kapanma tedbirlerine başvurulması gerekmektedir.