Cuma, Mayıs 17, 2024
Ana SayfaEtiketlerÖzgür Hüseyin Akış

Özgür Hüseyin Akış

MESEM nedeniyle bir çocuğun kafası makineye sıkıştı

Stajyer ucuz iş gücünün bir parçasıdır. MESEM ile bu durum yaygınlaşmış devlet kendi eliyle bir buçuk milyon çocuk işçi yaratmıştır.        ...

Araplara ve mültecilere yönelik düşmanlık yoksulluğumuzu azaltır mı?

Laikliğe, Cumhuriyete sahip çıkmak bugün işçi sınıfı için zorunluluktur. Hilafet isteyenlere karşı mücadele yine işçi sınıfının sorumluluğundadır. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte gerçekleşen devrimlerin başın da gelen...

Komünist Belediyecilik

Şimdiden gündeme gelen ilkesiz ittifak arayışlarının bir kısmının belediyeleri AKP’ye bırakmama kaygısıyla gerekçelendirildiğini, solun da bu gerekçeye dayanılarak muhalefetin arkasına dizilmesinin istendiğini biliyoruz.   ...

MESEM çocukları öğretmenlere değil, patronlara emanet ediyor

Eğitim bakanlığının politikası da yine ekonomik stratejiye katkı koyacak yönde. Çocuklar şimdi ucuz iş gücü yarın ise kalifiye ucuz işgücü programıyla hayata geçiriliyor. Devlet...

“Yokluktur abi. Yoksa 15 yaşında bir çocuk niye çalışsın sanayide?”

Asgari ücretin sadece kiraya yetmiyor oluşu asgari ücret görüşmelerinde işçileri temsilen masada oturan sendikacılar patronların temsilcileri ve hükümet yetkililerin masada ücretleri belirlerken şaşıracak kadar...

Güzellik merkezlerinde çalışan çocukların estetik dertleri mi?

Güzellik merkezinde çalışan çocukların dış görünüşün önemi diye müşteri memnuniyeti bahanesiyle yetişkin kadınsı görünüme bürünmeleri çocukları daha korunaksız kılıyor. Estetik sanatın bir parçası olarak ele...

Madenciler gününde madenlerde çalışan çocukların varlığının sorunsalı

Madende çalışan çocuklar daha çok Afrika ülkelerinde görülmekte. Emperyalist blok tarafından uzunca yıllardır sömürgeciliğe maruz bırakılan siyasi istikrarsızlığın hiç eksik olmadığı yer altı kaynaklarının...

Filistin mücadelesi ve çocuklar

Filistin mücadelesi Kudüs’e sıkıştırılınca, çocukların direnişi uhrevi güçlere meylederken saldırılarda ölen çocukların şahadete erişen fotoğrafları verilen mücadelenin karalanmasına neden oluyor. Filistin sorunun evveliyatı çok gerilere...

Dünya çocuk hakları gününde Küba olmasa çocuklar neyi kutlayacak?

Çocukların yaşam haklarının dahi olamadığı günümüzde çocuk haklarından bahsedeceksek Küba’ya bakmaktan başka çare yok.  20.yüzyılın ilk evresine iki büyük paylaşım savaşı sığdırılmış ilkinin sonunda Rusya’da...

Göçmen işçilerin var mı bir hakkı: Kullan, öldür emek sömürüsü

Milyonlarca kayıtsız göçmen işçinin iş kanunundaki haklardan yararlanamadıkları gibi iş güvenliği kanunundan yaralanamadıkları görülüyor. O yüzden yaşamları da emekleri kadar ucuz halde. İSİG meclisi Ekim ayı...

Sosyalist Cumhuriyette Moskova Çocuk Hakları Bildirgesi

Moskova Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuğun haklarını yetişkinlerle eşitlemiş çocuğa karar verme hakkı tanımış. Çocuğun temel yaşam hakkının bu sözleşmeyle garanti altına alınması da yine...

Cumhuriyetin ikinci yüz yılına devri 2 milyon çocuk işçi

Erdoğan’ın İstanbul’da kutlamaları Vahdettin’in köşkünden bakması yıktığı Cumhuriyetin seyridir. Osmanlı'nın da sarayla halk arasındaki ekonomik ve yaşam farkı bugün için de geçerlidir. Büyük holdinglerin...

Sosyalistlere “Ya cumhuriyet ya demokrasi” dayatması

Devlet karşıtlığı eşittir Cumhuriyet karşıtlığı doğru bir konumlanış değildir. Sermaye devletinin Kürt halkına, Alevilere diğer azınlıklara, Komünistlere karşı izlediği yok edici politikası sınıfsal karakteriyle...

İşyeri, işçi cinayetleriyle anılan mülteciler ve çocukları

Çocukların okul ile değil bazen atölye, bazen ise pamuk tarlaları, bazen de sokakta kurdukları tezgâh ile yani işyerleriyle anılıyor oluşu eşitsizliğin, sömürünün sıradanlaşmasına normalleşmesine...

Sosyalistler için eskimeyen tartışma: Sınıf siyaseti mi kitle siyaseti mi?

Ortadoğu’daki gelişmelerin belirleyicisi halkın kendisi olmayınca müdahale edicisi emperyalist bloğun kendisi ve işbirlikçileri olmuş oluyor. Sol sosyalist siyasetin emperyalizm tahlili sermaye sınıfı ile bağlantılı...

Bombalar kentleri vururken çocuklar başka ülkelerin ucuz iş gücüne dönüşüyor

Yeni dönemin savaşlarında da yine yoğun sömürü koşulları devam ediyor. Bombalardan kaçan çocuklar ekmek için kendilerini başka bir savaşın içerisinde buluyor. Göçe neden olan...

MESEM programıyla çocuk işçi cinayetlerine davetiye çıkarılıyor

MESEM programıyla birlikte çocuk işçiliği yasal bir statü kazanırken, bu sistemin patronlar açısından en ilgi çekici tarafı; asgari ücretin üçte birine çalıştırılan çocukların ücretinin...

Dünün çocuk işçileri bugün hakları için direniyor

Agrobay işçilerinin direnişi tarım işçilerinin yıllardır karşılaştıkları sorunları da gün yüzüne çıkartırken, işçilerin birçok sektörde yaşanan sorunlarla benzer olan sorunları birlikte hareket etmeyi örgütlenmeyi,...

DİSK sosyal demokratların gölgesinden nasıl kurtulur?

Sınıf ayrımı gözetmeyen Türk-iş’in sendikacılık anlayışı ve devlet politikasıyla tam uyumlu oluşu bugün DİSK için de geçerlidir. İşçi sınıfının haklarını örgütlenip mücadele ederek kazanma...

DİSK’in kuruluş ilkeleriyle İYİ Parti ziyareti yapılabilir mi?

DİSK kendisini bugün işçilere değil patron örgütlerine ve milliyetçi partilere anlatıyor. İşçilerin örgütlü mücadele ederek kazandığı hakları kaybetmesi, 12 Eylül darbesinden sonra uzlaşının genel...

Son Haberler