Cumartesi, Nisan 20, 2024
Ana SayfaEtiketlerCansu ışık

cansu ışık

Neden CHP?: Bilimlerde güdümleyici emperyal uygulamalar ve özgürlüklerin önemi

Hep sağa evrilen bu siyasal yönsüz yolu, şimdi sarı ışıkta “hazırlan” diyerek, çağırıyoruz! Doğu ve Batı nazarında köprüler kurarak, bu eşitsizliğe son ver diyoruz!...

Melodili Kalpleri Ruhi Su ile hatırlamak: Acıya Doğmamak

Gerçek sanatçıların hatırlama-unutma arasında yaşarken, nasıl anılması ve nelerle yüzleşilmesi, Ruhi Su’nun bestelerinde gizlidir. Mehmet Ruhi Su, melodili kalplerin (Melodics Hearts) notası, hatırlama-unutma arasındaki çağrıyı,...

Medya kamerasından işaretler: Sizin ikliminiz nasıl?

Fotoğraf makinasından görüntülerle bugün, sizin ikliminiz nasıl? sorusunu yöneltmek istedim sizlere. Türk Gençliği’nin ve Türk insanın kendi gerçek milli ve manevi değerlerine sahip çıkması...

Politika ve aydınlar ya da aydınlar politikada: Köklerden kopmak

Öncelikle zihnimizde canlandıralım: Aydın nedir? Bir ayrımın yol hikayesinde değil, tarihin anlam olanağında “rol” üstlenendir. Yeterli bir tanım mıdır? Elbette, yeterli bir tanım değildir!...

Buzdağı metaforu ve daha yakın kadınlar

Buzdağının görünmeyen belki de artık rahatça görülen yanı: “Libidinal prekarya”. Bu kavramı kadın cinayetlerini buzdağı metaforunun parçası olarak yorumlamak mümkündür. Rene Daumal (16 Mart 1908-21...

Yeni bir medeniyet projesi: yurtiçi öğrenim ve ülkede kalmak

Bugün, önemli ölçüde ulus devletlerin toplumsallığı, her ne kadar yeniden şekillenen sınırlar ve bariyerlerle tartışmaya açılsa da insanlığın yerleşiklik hakkındaki görüşlerinin de değerlendirilmeye alınmasını...

Zincirleri kırmak: Hukuk felsefesi ve uluslararası hukuk

Çok tartışmalı alanlar vardır. Tartışılan felsefi temelden yoksunluktur; bir nevi hukukun ilgasıdır! “Soykırım Sözleşmesi”, soykırım suçunu felsefi temelde çizer; buna salt fikir yürütmenin tarafgirliği...

Çokkültürlülük modelinden belirsizliğe doğru

Çokkültürlülük modelin geçiş aşaması, ideolojiler açısından da “denge mekanizmasının” neye karşılık geldiğini de hatırlatıyordu. Konuya biraz da bu açıdan yaklaşacağım. Kavram güdümlülükten anlamlara doğru… Her...

Toplumsalın dönüşümü nedir?

Tortulaşmış toplumsal pratikleri anlarsanız, yuvarlak masa etrafında toplanan siyasal aktörlere neyi helâl edip etmeyeceğimizi de anlamış olursunuz. Tortulaşmış toplumsal pratiklerde, olduğu gibi bir olumsallıkla...

İnsanlığın hikayedeki yeri: Persepolis ve sekülerizm

Aydın kavramının gerçek yankısı, toplumuna aşk ve bilgiyi geri getirip, neslini büyük Prometheus mucizesini gerçekleştirecek, mucizevi bir aşkın ideal felsefe olarak yorumlanabilir. Kuşaktan kuşağa aktarılan...

Tarih ve insan: anlamak işte!

Okumaktan çekinmeyin. Sağlıklı nesillerin ülkesini ve tarihini, net bir ayrılıkta değil, geçişlerle, değerlerle, sevgiyle aktarmak gerekiyor. Aksi ise tarihsel süreçte bağnazlığa, dogmalara yol açabilir. Kültür...

Göçebe bilinçler ve yeni entelektüeller

Yeni entelektüeller, Türkiyelilik diyerek, ideolojik bağlılıklarıyla ki bu alan radikal kimlik siyaseti olarak tanımlanabilir, tarihi inkâr etmeye ve ülkemizin tarihi yükümlülüklerini unutmaya devam ediyor! Toplum...

Yeni bir eğitim modeli üzerine bir inceleme neden olmasın?

Eğitime yönelik radikal yaklaşım söylemleri, 19. ve 20. yy’da kitlesel okul eğitiminin ortaya çıkmasına yönelik tepkide zemin bulmuştur. Radikal eğitim yaklaşımı, konusunu, okulun “politik,...

Doğu-Batı mı, sorumluluk-hukuk mu?

Gandhi, tren vagonunda emperyal bir önyargıya, “Buna hakkım var diyerek” haykırmıştır. On yıllarca süren dramatik siyasal alanın psikolojik, ekonomik ve politik istikrarsızlıkları, hukukun işlevini...

Göçler, duygulanımlar ve dönüşler: hangi biz?

Rusya - Ukrayna Savaşı, ardında kalanlar, göç olgusuna “Dönüş” filmindeki gibi olumsuz baktığımız bir sonuç çıkaracaktır.  Yaşamın akışında sürece müdahale eden “oynanan oyunlar” vardır. Örneğin,...

8 Mart: Kadın ve erkek dayanışması için aksiyoloji

Şimdiki zaman diliminde; kimlik siyasetinin, ayrımların, radikal ideolojik siyasetin (sağ-sol) çok ötesinde, kadın özgürleşmesinin yolu, “değerlerle” ve çağdaş yurttaşlığın temelinde, vicdanların iyileştirilmesinden geçiyor. Marcel Proust,...

Türkiye’den insan manzaraları: Kriz ve ötesi

Toplumsal, ekonomik ve kültürel sıkıntılar/bunalımlarda insan manzaraları, kapitalist sistemin hiç olmadığı kadar çelişkili duruma düşmesine neden olmuyor mu sizce? Direnmenin estetiği, yeni alanların yeşereceğinin...

Yakın tarihin hatırlattıkları: Mahalledeki öfkeliler

Çatışmalı gördüğüm total ideolojiler, bizleri “kötücül” dediğimiz “siyasalarla” keskin bir sınıra hapseder, “yeknesak” ve “itaatkâr” olan yaşamda nefeslerin boğulmasına neden olur.   Şekil 1 Cansu IŞIK'a...

Kötülüğü aşmak: Oda

Odasını en çok “sarı” rengiyle bütünleştiren ressam Van Gogh’tu. Dali ise renklerin canlılığı, çıplak kadın ve saat ile zamana meydan okuyan bir ressamdı. Virginia...

Kübizm, Pipo ve Keman

Şimdiye ait tüm olanaklılığı ve olanaksızlığı bir arada taşıyan “gelecek”, tıpkı anlam gibi sürekli ertelenen ve ancak bu sürekli ertelenişiyle deneyimlenen bir yabancılıktır, yabancı...

Son Haberler