CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Motorlu kuryelerden, kira geliriyle yaşamını idame ettiren ev sahiplerinden, borsada işlem yapanlardan vergi almaya hazırlanan iktidar, yurt dışına servet transferlerinden vergi almaya yanaşmıyor. İlgili yasa 2006’dan beri yürürlükte olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıldır vergi cennetlerinin listesini yayınlamıyor!” dedi.

Toprak, haftalık değerlendirme raporunda konuyu şöyle dile getirdi:

Ali Babacan, Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti: İktidar anayasayı bağlayıcı bir hukuk normu olarak görmüyorsa… Ali Babacan, Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti: İktidar anayasayı bağlayıcı bir hukuk normu olarak görmüyorsa…
  • TBMM’yi temmuzda da çalıştırıp 9. Yargı Paketi, Vergi Düzenlemelerine ilişkin torba yasa, Öğretmenlik Meslek Kanunu değişikliği ve Milli Eğitim Akademisi vb. yasaları çıkartmayı hedefleyen iktidar, vergi düzenlemelerine ilişkin tartışmalar ve tepkiler yükseldikçe geri adım atmak zorunda kalıyor.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı taslağa ilişkin yansıyan bilgilere bakılırsa yurt dışına seyahat çıkış harcında ciddi bir artış yapılması hedefleniyor. Diğer yandan ekonomik kriz ve zorlukların dayatmasıyla Avrupa’da motosiklet ve motorlu kurye sayısında birinciliğe yükselen Türkiye’de motorlu kuryelerin kayıt altına alınması, gelir vergisi mükellefi yapılması planlanıyor. Sadece bu yılın ilk 6 ayında 25 motorlu kuryenin trafikte yaşamını yitirdiği anımsandığında milyonlarca üniversite diplomalı genç işsiz için motorlu kurye veya kargo işi yapmak zorunlu bir iş seçeneğine dönüştü. Vergilendirilmemiş milyarlık kazançlarıyla sefa içinde yaşayanlara dokunmak yerine gerektiğinde psikopat müşteriler karşısında hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan genç motorlu kuryelerin vergi kaynağı olarak görülmesi, iktidarın gerçekte kimden yana olduğunun somut göstergesidir.
  • Kamu Özel İş Birliği (KÖİ) projeleriyle devletten aldıkları köprü, tünel, havaalanı, otoyol, şehir hastanesi işletme gelirlerine, döviz garantili milyar dolarlık ödemelere rağmen yıllık beyannamelerini ‘Matrahsız’ verip, maliyeye yalan beyanda bulunarak ‘tek kuruş kazanç’ göstermeyen iktidar müteahhitlerine dokunmak yerine tek evinin kira geliriyle yaşamını idame ettiren ev sahibinden aylık yüzde 20 kira vergisi almak hangi siyasi ve ekonomik aklın ürünüdür? Böyle bir verginin otomatik sonucu tüm kiraların anında yüzde 20 artırılmasıdır. Ev sahipleri bu vergi yükünü doğrudan kiracıya yansıtacaktır. Bunun ötesinde vergi dairelerine verilen talimatla yeni düzenlemede vergi uzlaşma
  • mekanizmasının kaldırılacağı duyurularak, uzlaşma dosyalarının işlemden kaldırılması isteniyor. Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden gelen tepkiler, çağrılar, iş dünyasından yapılan açıklamalar üzerine önce uzlaşma mekanizmasının yeniden süreceği dile getirildi.
  • Büyük servetlerin, uluslararası vergi cennetlerine yapılan milyarlarca dolarlık para ve sermaye transferlerinden doğrudan yüzde 30 vergi alınmasını öngören yasa 2006’dan bu yana yürürlükte olmasına rağmen Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmadığı için uygulanmıyor. Oysa onlarca vergi yasasında değişiklik yapılarak sağlanması öngörülen 500 milyar liralık ek vergi gelirinin kat kat üzerinde bir vergi gelirini her yıl düzenli şekilde sağlamak olanaklı.
  • İktidar; vergi adaletini sag lamak, kamü gelirlerini artırmak, tasarrüf ve bü tçe açıklarını kapatmak, börç ve yü ksek faiz ö demelerini azaltmakta samimiyse, 18 yıldır beklettiği vergi cennetleri listesini yayınlayıp büralardaki milyarlarca dölarlık serveti yü zde 30 vergilendirerek tü m sö ylediklerini gerçekleştirebilir. 
Editör: Haber Merkezi