Doğa Koleji’nde maaş ödenmediği gerekçesiyle derslere girmeme kararı alan pek çok öğretmen, okulun İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki genel merkez binası önünde bir açıklama yapıp dilekçe vererek iş bıraktı.

Kurumun Ataşehir’deki yönetim binasına gelen öğretmenler, “Doğa Koleji Öğretmenleri Hakkını Alacak” yazılı afiş ve “İş Kanunun 34. maddesine dayanarak iş bırakıyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

Burada açıklamalarda bulunan öğretmenler, ekonomik olarak büyük sorunlar yaşadıklarını, aylardır ücretlerinin ödenmemesine yönelik yönetimden doyurucu bir açıklama alamadıklarını ve bu şartlarda eğitim veremeyeceklerini söyledi.

Velilerin de destek verdiği açıklamanın ardından grup adına bir öğretmen, iş bırakma bildirimlerini yönetime sundu. Bildirim yazısında, isim ve imzası bulunan işçilerin, fazlaya ilişkin tüm haklarının saklı kalmak kaydıyla, ücretleri ödeninceye kadar bugünden itibaren İş Kanunu’nun 34. maddesi gereğince haklarını kullanacağı ve tüm mağduriyetler için ayrıca yasal yollara başvuracağı bildirildi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Biz aşağıda adı ve imzası bulunan işçilerin ücretleri; mücbir bir neden olmaksızın aylardır ödenmemektedir. Şimdiye kadar; ücretlerimizin ödenmesi için tarafınıza yapılan tüm sözlü ve yazılı başvurularımız yanıtsız bırakılmıştır. Öyle ki; çoğumuz yaklaşık üç aydan beri borçlanarak asgari düzeyde yaşamaya çalışmakta ve buna karşın iş görme edimimizi yerine getirmekteyiz. Öte yandan tarafınız; sanki ücret ödeme yükümlülüğünüz ortadan kalkmışçasına şirket devredeceğiniz / devrettiğiniz şeklindeki haberlerle biz işçileri ve kamuoyunu oyalamakta ve yanıltmaktadır. Gelinen süreçte; keyfi olarak ödemediğiniz ücretlerin ödenmesi için yasal görmekten kaçınma hakkımızı kullanma zarureti doğmuştur. Biz aşağıda ismi ve imzası bulunan işçiler; fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla ücretlerimiz ödeninceye kadar ve 16.02.2019 gününden itibaren iş kanunu 34’üncü Madde gereğince ‘iş görmekten kaçınma’ hakkımızı kullanacağımızı ve yarattığınız tüm mağduriyetler için ayrıca hukuki ve cezai sorumluluğunuz dolayısıyla yasal yollara başvuracağımızı ihtaren bildiririz.”

Soruşturma başlatılmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı, şikayetler ve ihbarlar sonucunda 4 Aralık’ta Doğa Koleji’ne soruşturma başlatmıştı. Okul da 9 Aralık’ta ‘kurumun devri gerçekleştiğinde geciken ödemelerin yapılacağı’nı duyurmuştu.

Cuma günü ise Doğa Koleji’nin yönetim kurulu başkanı Vedat Saçaklıoğlu, “Devir işlemleriyle ilgili yürütülen görüşmelerde bugün itibarıyla son aşamaya gelinmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır” demişti.

Kurum, devir işlemlerine ya da maaş ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.