DİSK, bugün İstanbul Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) önünde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin 2800 TL olması gerektiğini söyledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklamasıyla, kendi asgari ücret görüş ve taleplerini sıraladı.

Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP Milletvekili Kani Beko’nun da bulunduğu grup Beyoğlu Tophane’de bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yanındaki parkta toplandı. “Yaşanabilir ücret, asgari ücret 2800 TL, yaşanabilir memleket” yazılı pankart taşıyan grup il müdürlüğü önüne geldi

ASGARİ ÜCRET MEMLEKET MESELESİ

Asgari ücret gündemiyle İstanbul İŞKUR önünde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Asgari ücret ülkemizde çalışanların tamamını ilgilendiren bir konudur. Asgari ücret tespiti 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendirir. Asgari ücret seviyesindeki artış, genel ücret artışlarını da etkilemektedir. İşsizlik ödeneklerinden, emekli aylıklarına kadar pek çok ödeme asgari ücret düzeyinden etkilenmektedir. Asgari ücret on milyonların derdidir, memleket meselesidir.

Kapitalizmin her krizinin faturasını işçilere keserek, sermayeyi kurtarmaya yönelik neoliberal politikalar işçilere ve memlekete zarar vermiştir. Ücret artışına, insanca çalışmaya ve insanca yaşamaya dayalı bir büyüme mümkündür ve zorunludur. 2019 asgari ücreti belirlenirken konuya dair temel yaklaşım bu olmalıdır.

Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işveren ve hükümet temsilcileri ittifak yaparak çoğunluğu sağlamakta ve işçileri dikkate almamaktadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işveren kanadının 2000 yılından bu yana sadece iki kez, buna karşılık işçi kanadının ise 13 kez asgari ücrete itiraz etmesi asgari ücret tespit sürecinin kimin lehine işlediği konusunda oldukça açıklayıcıdır.

Türkiye’de asgari ücret Asgari Ücret Yönetmeliğine aykırı biçimde düşük belirlenmektedir. İşveren ve hükümet ittifakıyla TÜİK’in belirlediği tek bir işçinin asgari yaşam maliyetinin dahi altında kalan asgari ücret belirlenmektedir.

Asgari ücret ülke ekonomisinin büyümesinin de gerisinde kalmıştır, ülkenin tüm değerlerini üreten işçiler milli gelirden pay alamamıştır. Son 20 yılda ülkemizde eşitsizlik işçiler aleyhine büyümüştür.

2800 TL TALEBİ

Asgari ücret pazarlığı sıradan bir pazarlık değildir. Ülkemizin en büyük, en kapsamlı mücadele sürecidir. Bizler aşağıdaki talepler doğrultusunda mücadeleyi büyütmeye kararlı olduğumuzu burada bir kez daha ifade ediyoruz:

  • Türkiye’de asgari ücret tek bir işçi için hesaplanmaktadır ve bu durum uluslararası standartlara aykırıdır. Asgari ücret belirlenirken işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
  • İşçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.
  • Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
  • Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.
  • İşveren ve hükümetin ittifakıyla asgari ücretin belirlenmesi demokratik değildir. Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Uyuşmazlık durumunda grev de dahil toplu eylem hakkı tanınmalıdır.
  • Asgari ücret net 2800 TL olmalıdır