Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan rakamlara uymadığını belirtti. 

2003’ten bu yana Komisyon tarafından belirlenen miktarın, TÜİK tarafından sunulan asgari ücretin altında kaldığını ifade eden DİSK, TÜİK’in bu hafta sunacağı raporun baz ücret olarak kabul edilmesini ve asgari ücretin 2800 TL olmasını istedi.

DİSK tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını 13 Aralık 2018 günü gerçekleştirdi. Komisyon 20 Aralık 2018 Perşembe günü üçüncü toplantısını yapacak. Gerçekleşecek toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından komisyona bir işçinin geçiminin asgari tutarına ilişkin rakam sunulması bekleniyor. TÜİK Asgari Ücret Tespit Komisyonuna her yıl bir işçinin geçimi için gerekli besin içi ve besin dışı harcamalara ilişkin asgari tutarı hesaplayıp sunuyor. Ancak bugüne kadar komisyona sunulan TÜİK hesaplamasına hiç uyulmadı.

TÜİK tarafından komisyona sunulan asgari ücret hesaplaması ile saptanan net asgari ücret arasında bazı yıllarda yüzde 35’e yakın fark ortaya çıkmaktadır

Tablo: Brüt ve Net Asgari Ücret ile TÜİK’e Göre Asgari Ücret (2003-2018)

2003’TEN BU YANA TÜİK RAKAMLARINA UYULMADI

2003’ten bu yana Komisyon tarafından belirlenen miktar, TÜİK tarafından sunulan asgari ücretin altında kaldı. 2017 Kasım ayında TÜİK tarafından komisyona sunulan asgari ücret hesaplaması 1894 TL iken, Komisyon asgari ücreti 1603 TL olarak saptadı.  2017 yılı asgari ücret hesaplamasında da benzer şekilde TÜİK hesabı ile Komisyon kararı arasında 265 TL fark vardı . Asgari Ücret Tespit Komisyonu TÜİK tarafından sunulan hesaplamalara bugüne kadar uymadı. Böylece asgari ücret giderek geçim ücretinden uzaklaştı.

Grafik: Asgari Ücrette TÜİK ve Komisyon Farkı

Bir devlet kurumu olan TÜİK’in bu hafta sunacağı raporun baz ücret olarak kabul edilmesi ve asgari ücretin TÜİK hesabı üzerine enflasyon ve büyüme beklentisi eklenerek ve net olarak hesaplanması gerekir.”

DİSK’İN TALEPLERİ

DİSK, taleplerini şöyle sıraladı:

  • Asgari ücret geçim ücret olmalıdır.
  • Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
  • Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.
  • Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalıdır.
  • Asgari ücret bütün çalışanlar için ortak saptanmalıdır.
  • Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
  • Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.