Cumhuriyet Dosyası

Söyleşi: Aylin KaplanCumhuriyet'in 94 yılı vesilesiyle hazırladığımız "Cumhuriyet" dosyası kapsamında Prof Dr. İzzettin Önder sorularımızı yanıtladı.Önder, Cumhuriyet'e, demokrasiye, yaşanan her türlü hak ihlaline karşı tüm toplumsal kesimlerin demokrasi talebiyle bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyor.Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren değerlendirirsek, AKP’ye kadar farklı ve AKP’den sonra farklı bir süreç yaşandığını iddia edebilir...
Söyleşi: Dilara İlbuğaCumhuriyetin 94. yılı sebebiyle başlattığımız “Cumhuriyet” başlıklı dosyamızda Türkiye solu ve "Cumhuriyet" ilişkisini Metin Çulhaoğlu ile konuştuk.Türkiye sosyalist hareketine ilkelerini yerine koyma, ülkeyi ve dünyayı değerlendirme açısından temel formasyonu cumhuriyetin kazandırdığını söyleyen Çulhaoğlu, Türkiye’de sosyalist hareketin üzerinden yürüdüğü pek çok alanın Cumhuriyet tarafından açıldığını ifade ediyor.Türkiye sosyalist hareketinin...
1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, özünde, toplumsal ve kültürel yönleriyle Aydınlanma Felsefesi’nin, başka deyişle Fransız Devrimi’nin ilkelerinden yola çıkmıştır. Geliştirdiği kültür ve eğitim politikaları da doğal olarak “ulusalcı”dır. Bu doğrultuda yaşama geçen reformlar, 1924’te yürürlüğe giren Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile başlar. Söz konusu yasayla laik eğitim ve öğretimin ilkeleri...
Söyleşi: Serkan ÜstünCumhuriyetin 94. yılı sebebiyle başlattığımız "Cumhuriyet" başlıklı dosyamızda, ünlü tarihçi Prof. Dr. Sina Akşin'le bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşide, Cumhuriyetin kuruluş yıllarından bu güne karşı karşıya kaldığı pek çok sorunu ve bugün içerisinde bulunduğumuz durumu irdelemeye çalıştık. Türkiye'deki temel çelişkiyi devrim-karşı devrim arasında gören Akşin, tüm bunlara neden...
Söyleşi: Oğulcan OrhanCumhuriyet dosyamızın bugünkü konuğu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Fatih Yaşlı."Kemalizm ya da Cumhuriyet eleştirisi, Kemalizm’nden ve Cumhuriyet’ten daha geride olanlara, İslamcılara, muhafazakârlara, yeni-Osmanlıcılara bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir" diyen Yaşlı, bugünkü iktidarın kafasında kurucu ögesi din olan, 1923’ten farklı ve çoğu...
Söyleşi: Dilara İlbuğaPolitikYol olarak Cumhuriyetimizin 94. yılı sebebiyle başlattığımız "Cumhuriyet" dosyamızın ilk konuğu Prof. Dr. İlhan Tekeli. Cumhuriyet kavramının gelişimini ve tarihselliğini konuştuğumuz Tekeli, demokrasi ve cumhuriyet arasındaki bağlamı ve bugün Türkiye'nin yaşadığı sorunları değerlendirdi.Cumhuriyeti "radikal modernleşme projesi" olarak nitelendiren Tekeli, yaşanan krizleri Türkiye'deki iktidarların demokrasi projesinin olmamasına bağlıyor.İktidar olmanın yolunun...