Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanlığı, sendikaları Çankaya Köşkü’nde “Dağınık mevzuatın toparlanması”, “İş ilişkileri mevzuatının güncellenmesi”, “Mevzuatta yenilenme ihtiyacı” başlıklı gündemlerle toplantıya çağırdı. DİSK, çalışmaların Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti

Konu ile ilgili açıklamada bulunan DİSK Genel Başkan’ı Arzu Çerkezoğlu, toplantıların Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından yürütülmesinin kanuna ve Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade ederek yetkinin TBMM’de olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması şöyle:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanlığı, Konfederasyonumuzu çalışma yaşamına dair konularla ilgili olarak Çankaya Köşkündeki toplantılara davet etmiştir. Toplantıların amacı, çalışma yaşamına dair “Politika Belge Taslaklarının ve Konu Bazlı Öneri ve Sonuç Belgelerinin oluşturulması” olarak tanımlanmış, bu sürecin ‘işlevsel olabilmesi için alandaki sivil toplum iradesini yansıtması gerektiği’ vurgulanmıştır. Öte yandan ilgili yazıda, “Politika Belge Taslaklarının, Konu Bazlı Öneri ve Sonuç Belgelerinin Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesi halinde, tüm icracı makamlar bakımından bağlayıcı hale geleceği ve Cumhurbaşkanının siyasi programının bir parçasını oluşturacağı” ifade edilmiştir. 17 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen ilk toplantının amacı da “Dağınık mevzuatın toparlanması”, “İş ilişkileri mevzuatının güncellenmesi”, “Mevzuatta yenilenme ihtiyacı” olarak açıklanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun yukarıda açıklanan genel amacı ile ilk toplantıda açıklanan spesifik amaçlarını değerlendiren Konfederasyonumuz, yürütülen bu çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı’nın Anayasa’nın 104. maddesi ile belirlenen görev ve yetkilerine aykırı bir faaliyet olarak değerlendirmiş, konuya dair görüşlerini bir yazı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’na iletmiştir.

Doğaldır ki, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nun faaliyetlerinin Anayasa’ya ve yasalara uygun olması gerekmektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından yürütülen faaliyetin tamamı, yasama yetkisine ilişkin, kanunların birleştirilmesi ve değiştirilmesine yönelik çalışmalardır. Bu yetkilerin Anayasanın 104. maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı veya bir Cumhurbaşkanlığı teşkilat birimi tarafından kullanılması mümkün değildir. Bu yetkiler TBMM’ye aittir.

Bunun yanında, ülkemizin de taraf olduğu ILO’nun 144 sayılı Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesine uygun olarak, 4857 sayılı İş Kanununun 114. Maddesi ile bu çalışmaları yapmak üzere “Üçlü Danışma Kurulu” oluşturulmuştur. Öngörülen çalışmalar bakımından Üçlü Danışma Kurulu’nun Anayasa ve İş Kanununa daha uygun bir çalışma ortamı olduğu açıktır.

Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre kanunla düzenlenen konulara dair değişiklikler ile Anayasanın kanunla düzenlenmesini hükme bağladığı konular TBMM’nin yetkisindedir ve bu yetkilerin Cumhurbaşkanlığı veya bir cumhurbaşkanlığı birimi tarafından kullanılması Anayasa’ya göre mümkün değildir. Konfederasyonumuz öngörülen çalışmaların Anayasa ve İş Kanununa uygun bir usul ile yürütülmesi gerektiği görüşünü Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanlığı’na iletmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.