"Biz de çocuk evliliklerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu düşünüyoruz” diyen 10. Aile Mahkemesi Başkanı, çocuk evliliğine izin veren Türk Medeni Kanunu’nun (TMK)124’üncü maddesini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderdi."

Gündem Çocuk Derneği, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı – ÇaçAv. ortaklığı ve Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programları desteğiyle yürütülen Büyüteç: Ayrımcılıkla Mücadelede Etkili Araçlar kapsamında, Türkiye’de ilk kez uygulanan bir topluluk davası açmış, çocuk evliliklerinin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile Anayasa’nın 5, 10, 17 ve 41’inci madde kapsamında Anayasa’ya aykırı olduğunu dile getirmişti. Bu nedenle de bu maddenin iptali için açılan ve mahkemece AYM’ye gidilmesini talep edilen davanın ikinci duruşması bugün, 29 Nisan 2016 günü görüldü. Davada Mahkeme Başkanı; “Biz de çocuk evliliklerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu düşünüyoruz” diyen 10. Aile Mahkemesi Başkanı, çocuk evliliğine izin veren Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 124’üncü maddesini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderdi. 

Gündem Çocuk Derneği, bu kararın çocuk hakları açısından bir kazanım olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararın bu kazanımı güçlendirici olacağını düşündüklerini ifade etti.