Gazeteci yazar Fikret Bila, CHP’nin yeni programında ittifak ve diyalog kavramlarının öne çıkacağını belirterek, CHP’li yöneticilerin bu ilkelere “Kılıçdaroğlu yaklaşımı” adını verdiklerini ifade etti. 

Bila’nın yazısının öne çıkan kısmı şöyle;

“CHP’nin yeni programına siyaset tarzı açısından damgasını vuracak iki temel ilke “diyalog” ve “ittifak” olacak. CHP’li yöneticiler bu ilkelere “Kılıçdaroğlu yaklaşımı” adını veriyor ve yeni programda da böyle yer alacağını belirtiyorlar.

Korana salgını sürecinde CHP doğal olarak yönettiği belediyelerin faaliyetleriyle gündeme geldi.

İktidarın engellemelerine karşın, Millet İttifakı’ndan seçilmiş CHP’li belediye başkanları salgınla mücadele, ekonomik ve sosyal yardım açısından başarılı bir sınav verdiler.

Belediyeler ihtiyacı olan vatandaşlar, işini ve gelirini kaybetmiş kesimler açısından sosyal yardım ve sosyal yardımlaşma kampanyaları yürütürken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da hükümete, krizin aşılabilmesi için ekonomik ve sosyal paket önerileri getirdi. Ancak, CHP’nin önerileri kabul görmedi. İktidar bu önerilerden bazılarını ise kendi önerisi gibi hayata geçirdi.

CHP’de belediye hizmetleri sürerken, hummalı bir çalışma daha yürütülüyor.

Ana muhalefet partisi, salgın nedeniyle ertelenen kurultayına yetişecek yeni bir parti programı üzerinde çalışıyor. Kılıçdaroğlu, kurultay delegelerinin ve kamuoyunun önüne yeni bir programla çıkacak. CHP bu amaçla dünyadaki farklı siyasi partilerin programlarını inceledi. CHP lideri yeni dünya ve Korona sonrası muhtemel gelişmeler üzerinde de çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun hedefi cumhuriyetçi ve sosyal demokrat bir yaklaşımla Türkiye’nin sorunlarına gerçekçi çözümler sunacak bir program hazırlamak. Ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel’in başkanlığını yürüttüğü Bilim Kurulu da beyin göçünden, üniversitelerin durumuna, eğitimdeki geri gidişten, sağlıkta dışa bağımlılığa, medya yapısındaki sorunlardan çocukların ve kadınların yaşadığı birçok mağduriyete kadar raporlar hazırlıyor. Bu raporların da CHP’nin yeni programına katkısı olacağı kuşkusuz.

Temel yaklaşım

CHP’nin yeni programına siyaset tarzı açısından damgasını vuracak iki temel ilke “diyalog” ve “ittifak” olacak. CHP’li yöneticiler bu ilkelere “Kılıçdaroğlu yaklaşımı” adını veriyor ve yeni programda da böyle yer alacağını belirtiyorlar.

“Kılıçdaroğlu yaklaşımı” kavramı, Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye oy versin veya vermesin her kesimle diyalog kurulması ve mevcut koşullarda “Demokratlar İttifakı”nın oluşturulması politikası ve uygulamasından kaynaklanıyor.

CHP lideri, Cumhuriyet gazetesine yazdığı makalede Marx’ın “bütün ülkelerin işçileri birleşin” sözünden esinlenerek dillendirdiği “bütün dünyanın demokratları birleşin” çağrısını, öncelikle Türkiye’de gerçekleştirmek için çaba harcıyor.

Her kesimle diyalog ve Demokratlar İttifakı yaklaşımının amacı, Millet İttifakı’nı sadece kurumsal düzeyde değil aynı zamanda tabanda da genişletmek ve güçlendirmek.”