CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’a kınama cezası verdi

Mersin Milletvekili Fikri Sağlar daha önce Parti Meclisi kararıyla disipline sevk edilmişti.

CHP’nin verdiği kararda:

“Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisinin 07.05.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı ile, Tüzüğün 70/A-a,b,d maddesi uyarınca Kesin Çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verilen D.Fikri SAĞLAR’la ilgili olarak; Yüksek Disiplin Kurulunca 26.05.2017 tarihli toplantıda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, D.Fikri SAĞLAR’ın Tüzüğün 70/C-a,b,c maddesi uyarınca Kınama Cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile ve kesin olarak karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.