Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2019 ve 2020 yılları için %50’ye çıkartılması” ile ilgili düzenleme dolayısıyla CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, bir soru önergesi verdi. Yeşil, fonun siyasi iktidarın bütçe deliklerini vatandaştan gizlemek adına kullanacağını, alakasız kalemlere aktaracağını belirtti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yeşil, neoliberal ekonomi politikaları nedeniyle her geçen gün emekçi kesimin hakları tırpanlandığını ve emekçiler ve sermaye grupları arasındaki dengenin, emekçiler aleyhine gerilediğini belirterek şunları söyledi:

Deprem vergilerinin duble yolların yapımında kullanıldığını, ne yazık ki 2011’de Van Depremi sırasında öğrenmiştik. Düşünün ki, deprem neticesinde zarar gören vatandaşlarımız ve kamu hizmetindeki aksamaları önlemek ve mağduriyetleri gidermek adına toplanan vergiler, duble yolların yapımında kullanılmıştı ve siyasi iradenin bu keyfi uygulamasını kamuoyu bir afet nedeniyle öğrenebilmişti.

KIDEM TAZMİNATINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMAK İSTENİYOR

Günümüzde neoliberal ekonomi politikaları nedeniyle her geçen gün emekçi kesimin hakları tırpanlanmaktadır. Bu hattın her geçen gün daha da geriye düştüğü, emekçiler ve sermaye grupları arasındaki dengenin, emekçiler aleyhine gerilediği ve kırılmanın nerede yaşanacağı üzerine teorik ve pratik tartışmalar süregelmektedir. Böyle bir gündem dahilinde, siyasi iktidarın İş Hukuku Mevzuatında sermaye grupları lehine Kıdem Tazminatlarına yönelik düzenleme yapılmak istendiği bir sır değildir. Bugün yapılan düzenleme ile birlikte, Siyasi İktidarın arpalığı gibi kullandığı, tamamı işçilerin iş güvencesi adına kullanılması gereken fon, kılıfına uydurulacak içi boş tanım ve düzenlemelerle keyfi olarak kullanılmak istenilmektedir. Bugün yapılan değişiklik ile ilgili fonun yüzde 30 olarak belirlenen AR-GE ve stratejik hedeflemeler içerikli istihdam gücünü arttırmak, işsizlik risklerini azaltmak, koruyucu tedbirler almak gibi konu başlıklarında kullanılması gereken kullanım tahsisi, 2019 ve 2020 yılları için yüzde elli oranına çıkartılmıştır.

FON ALAKASIZ KALEMLERE AKTARILACAK

Fonun bu gerekçeler neticesinde kullanılmasına kuşkusuz  itirazımız olmazdı. Ancak bu siyasi iktidarın geçmiş dönemlerdeki icraatlerinden biliyoruz ki, bu fon siyasi iktidarın bütçe deliklerini vatandaştan gizlemek adına kullanılacak, alakasız kalemlere aktarılacaktır.

ÇALIŞMA BAKANINA SORULAR

Yeşil’in Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı’nın yanıtlamasını istediği sorular ise şöyle:

1- 2019 yılı itibariyle İşsizlik Fonu’nda birikmiş toplam miktar nedir?
2- İşsizlik Fonu yeni sistemin yeni bütçe garantörü müdür? Fonun havuz sistemi gibi kullanılması, kurum ve kuruluşların artan orandaki bütçe ve açıkları için keyfiyet faktörüyle kullanılması neticesinde, fonun esas amacı dışında karşılaşılması muhtemel mağduriyetler nedeniyle ne gibi bir açıklama yapılacağı bakanlığınızca şu an hesaplanmakta mıdır?
3- İsmiyle müstesna fonun, yapılan yeni düzenleme ile yarı oranındaki tutarlar nezdinde tasarruf edilmesi dışında, bakanlığınızca Maliye ve Hazine Bakanı ile İşsizlik Fonu’nun etkin kullanılması için bir protokol yapılması gündemde midir?
4- İşgücünün istihdam edilebilirliğini arttırmak, işsizlik riskini azaltmak, işsiz kalanların başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı koruyucu tedbirler almak gibi başlıklar halinde sıralanmış stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için ne gibi tedbirler alınacaktır, bu hedeflemeler ile artan oranda her yıl büyüyen işsizlik rakamlarının ne şekilde düşürüleceğine dair bir hedefleme çalışması mevcut mudur